Annons:

Vänsterpartiet svarar på Jon Sjölanders debattartikel om tillgången på energi

Mariann Gustafsson och Leif Svensson har svarat på Jon Sjölanders (M) debattartikel.

Vänsterpartiet svarar på Jon Sjölanders debattartikel om tillgången på energi

Jon Sjölander, du skrev i en debattartikel den 7/1-22 att energin är grunden för allt välstånd och utan energiförbrukning hamnar vi på nivå före industrialiseringen.

Detta föranleder oss att reagera och dessutom i ett helikopterperspektiv. Det finns väl ingen idag levande person, som inte känner oro inför framtiden. De, som reagerar först med existentiell ångest dvs neurotiker, ungdomar och esteter visar detta tydligt. Det skriver Leif Svensson och Mariann Gustafsson i ett svar på Jon Sjölanders debattartikel. 

Annons:

I din beskrivning kan man sätta likhetstecken med välstånd och konsumtion och i nuvarande konsumtionshastigheter skenar vi in i väggen på grund av att vi konsumerar mer än sju jordklot.

I radioprogrammet Nordengren och Epstein har de startat en serie kring vad som kännetecknar en intellektuell och en av de presumtiva intellektuella sa att man måste vara historiskt kunnig för att kallas intellektuell.

Utifrån detta resonemang kan vi med god historieåterblick titta tillbaka på gamla kulturer, som rasat samman . Det gäller Aztekerna, Majaindianerna, Romarriket, Grekerna med flera. Det gemensamma för dem allihop var att de aldrig kände sig nöjda utan hela tiden ville ha mer tills hela deras kultur rasade samman av sjukdomar, svält, krig och liknande.

Det är inte långt bort till att vi kan hamna där.

Oss veterligen har ingen kultur tagit ett steg tillbaka nånsin, för att de varit nöjda med det som naturen ger och här någonstans ligger lösningen på stora existentiella problem.

Om vi använder konsumtion istället för välstånd blir det lättare att förstå vad vi behöver göra.

Den energikris vi just har är här för att stanna. Vattenkraften ska ses över de närmaste tjugo åren för att åtgärda rovdriften på vår natur. Klimatet har en av nobelpristagarna varnat för att vi inte kommer nå och hålla oss under det uppsatta målet om högst 1,5 graders temperaturhöjning. Reaktion på vindkraftens etablering växer sig stark. Odlingsbara ytor minskar. Folkvandringar ligger latent och pyr och kan snabbt explodera.

Detta är bara några exempel på att vi bör se över vår situation i stort som smått, genom att minska på energikonsumtion/ välstånd, och redan igår.

Kärnkraften var en återvändsgränd vi snarast ska backa ur om än till priset av minskat välstånd.

Leif Svensson och Mariann Gustafsson (V)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt