Annons:

Företag i Västervik försätts i konkurs

Aktiebolaget Vinous Livs AB i Kalmar begärs i konkurs. Företaget registrerades 27 januari 2018 och har haft sitt säte i Västervik. Vinous Livs AB begärdes i konkurs den 8 juni. Konkursen registrerades, och inleddes, hos Bolagsverket den 16 juni 2021, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Så går en konkurs till En konkurs innebär, för ett aktiebolag, att det avvecklas genom att bolagets tillgångar används för att betala bolagets skulder. Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som hanterar processen. Konkursförvaltaren redovisar till tingsrätten som avslutar konkursen och bolaget är därmed upplöst. Länk till Bolagsverket

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt