Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Tänker du på klimatkrisen när du planerar din semester?

Svarsalternativ:

Ja
Nej
RöstaSe resultat

Annons:

Ledande politiker från flera olika partier motsätter sig neddragning av Arbetsförmedlingen i Västervik

Västerviks kommun motsätter sig neddragning av Arbetsförmedlingen

Västerviks kommun skickade under onsdagen en skrivelse till Mikael Sjöberg, generaldirektören på Arbetsförmedlingen, med kopia till flera statsråd och även till regionledningen och SKL. Bakom texten står både kommunens tjänstemannaledning genom kommundirektör Anders Björlin och en bred politisk förankring med hela kommunstyrelsens presidium Dan Nilsson (S), Conny Tyrberg (C) och Harald Hjalmarsson (M).

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

I skrivelsen sammanfattar Västerviks kommun de skäl som kommunen har för att det är viktigt med bibehållen service från statliga myndigheten Arbetsförmedlingen i Västervik även efter de nerdragningar som myndigheten har aviserat under senaste tiden.

Skrivelsen beskriver det samarbete som kommunen idag bedriver med Arbetsförmedlingen inom både övergripande strategiska frågor och konkreta enskilda sökandes väg in på arbetsmarknaden. Vidare beskriver texten hur Västerviks kommun utgör en helt egen arbetsmarknadsregion och vad det innebär när det gäller behovet av samverkan med Arbetsförmedlingen.

Några stycken direkt från skrivelsen:

"Västerviks kommun har vi med stor oro tagit del av de beslut och den information som lämnats kring minskade resurser, varsel och nedläggning av lokala Arbetsförmedlingar i landet.

För den enskilde finns risk att tillgänglighet till de arbetsmarknadsåtgärder som finns allvarligt försämras inte minst utifrån begränsningar av lokala upphandlade aktörer.
Genom utökade digitala tjänster och ”callcenter” bedömer vi att möjligheten till lokala anpassningar minskar och för de som står långt från arbetsmarknaden finns risk att de nya tjänsterna kan bli svårtillgängliga.

Försvinner den lokala Arbetsförmedlingen i Västervik ser vi risk för en omedelbar övervältring av statens kostnader till kommunen;

- Kostnaderna för försörjningsstöd bedöms öka, dels genom att möjligheter till samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen minskar kraftigt men också utifrån de redan beslutade försämringarna av statens arbetsmarknadsåtgärder.

- Det kommer att finnas ett behov av ökade kommunala resurser och därmed kostnader för basservice till arbetssökande. Det berör kommunens tillgängliga verksamheter som bibliotek, socialkontor, arbetsmarknadsenheter.

En neddragning eller nedläggning av Arbetsförmedlingens kontor i Västervik innebär kraftigt försämrade samverkansmöjligheter mellan statliga insatser och kommunen för att minska arbetslöshet och förse näringsliv och offentlig verksamhet med kompetensförsörjning.
Kommunen tar redan idag ett betydande ansvar för arbetsmarknadsinsatser och stöd till enskilda. Kommunens kostnader kopplade till arbetslöshet och arbetsmarknadens behov riskerar att kraftigt öka om aviserade neddragningar genomförs i vår kommun.
Idag har vi viss samlokalisering för gemensamma möten, planering och åtgärder främst för unga och nyanlända. En förutsättning är att Arbetsförmedlingen finns lokalt i Västervik.

Västerviks kommun motsätter sig den aviserade förändringen med neddragning och eventuell nedläggning av arbetsförmedlingens resurser och kontor i kommunen. Som eget arbetsmarknadsområde är det absolut nödvändigt att ha lokalt statligt ansvar för arbetsmarknadsinsatserna på plats."

Annons:

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

}

Annons: