Årets första provtagning av våra badvatten visar på ett bra resultat!Här finns en förteckning över badplatser i kommunen där man tagit prover. Det är 31 badplatser som Miljö - och byggnadskontoret tagit prov på badvattnet. 

Man rapporterar alltid in resultaten från provtagningen till Havs- och Vattenmyndighetens sida Badplatsen. Där hittar man information om badplatser både i vår kommun och i övriga landet.

De badplatser vi tagit prov på under vecka 24 är:

 • Almvik
 • Blankaholm
 • Brevik
 • Gränsö Bondbacken
 • Gränsö Kanalen
 • Gränsö Sandvik
 • Gränsö Slott
 • Gudingebadet
 • Hammarsbadet
 • Hallmare
 • Hammarsbadet
 • Hjorten, Hjorted
 • Kogaren
 • Kyrksjön i Odensvi
 • Loftern
 • Lysingsbadet Bastubadet
 • Lysingsbadet Stora sandstranden
 • Lysingsbadet Korpaholmarna
 • Långsjön i Ankarsrum
 • Man
 • Nässjön i Totebo
 • Puksäter i Gunnebo
 • Ryven
 • Storsjön Edsbruk
 • Såduggen
 • Toven
 • Tättö
 • Vindommen
 • Vivassen
 • Älmaren
 • Öbälen