Annons:

DEBATT: Socialdemokraterna ser till hela Region Kalmar läns infrastruktur

Annons:

Under den här mandatperioden har vi Socialdemokrater sett till att verkligen gå i bräschen för infrastrukturen i länet. Efter omfattande påverkansarbete under lång tid har vi fått mycket goda tecken på att vi går åt rätt håll. Från att Stångådals- och Tjustbanorna inte varit nämnda i den nationella transportplanen överhuvudtaget meddelade Trafikverket nyligen att de är beredda att satsa på Stångådals- och Tjustbanorna.

Det handlar om viktiga investeringar i signalsystem som är avgörande för banornas framtid. Dessutom finns banorna med som utpekad brist där investeringar för över en miljard ska studeras med syfte att skapa regionförstoring. Det här är oerhört lovande för vårt län!

*

Vi nöjer oss självklart inte med detta utan vi trappar upp och fortsätter vårt ihärdiga påverkansarbete. Här har samtliga partier i vårt län ett ansvar att tillsammans skapa så bra förutsättningar som möjligt för hela Region Kalmar län. Vi Socialdemokrater har den inställningen även till frågan om tågstopp i Mörlunda. Kristdemokraternas företrädare påstår sig värna om det allmänna bästa för Kalmar län men tycks bara förmå att se till den egna hemvisten.

Vi är inte motståndare till förslaget om stopp i Mörlunda men vi Socialdemokrater som styr Region Kalmar län måste ta ansvar och se till banans helhet. Efter beräkningar i linje med Trafikverkets system för att se om ett stopp i Mörlunda kan fungera konstateras att stoppet inte ger en körbar tidtabell. För att få ihop det skulle tåget behöva ankomma samma minut som det ska avgå vilket inte är möjligt. Det leder till problem på flera andra orter, till exempel Blomstermåla, Hultsfred och även i Rimforsa.

*

Med tanke på de framgångar vi nått där Stångådals- och Tjustbanorna nu finns som utpekad brist hos Trafikverket har vi goda förhoppningar om investeringar i banorna. Att Kristdemokraterna i nuläget väljer att föra fram fler lokala uppehåll som ger längre restider och inte bidrar till bättre förbindelser mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor ställer vi oss tveksamma till.

Vi Socialdemokrater ska fortsätta att kämpa för investeringar i infrastrukturen i vårt län. Som styrande parti, tillsammans med C och L, ska vi också fortsätta att ta vårt ansvar för hela Region Kalmar län. Här gäller det att se förbi den egna hemvisten och att som regionpolitiker agera för hela regionens bästa. Framtiden för infrastrukturen i vårt län ser ljusare ut än på länge. Nu ska vi se till att vårt läns oerhörda potential frigörs.

Peter Wretlund (S)
Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt