Annons:

DEBATT: Sveriges bästa akutsjukvård finns i Kalmar län

Socialdemokraten Mattias Adolfsson. Foto: Simon Henriksson

DEBATT: Sveriges bästa akutsjukvård finns i Kalmar län

Först kom den nationella patientenkäten kring primärvården. I den fick Region Kalmar län landets bästa resultat. Sedan kom 2023 års Hälso- och sjukvårdsbarometer. Den visade att landets nöjdaste patienter finns i Kalmar län. Nu har den nationella patientenkäten rörande akutsjukvård kommit. Återigen ligger Region Kalmar län allra bäst till bland landets 21 regioner. En gång är kanske ingen gång, men toppresultat gång efter annan under flera års tid börjar likna en trend.

Annons:

Den senaste enkäten som rör akutsjukvården i landet har åtta dimensioner, helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. De statistiskt säkerställda resultaten visar att Region Kalmar län ligger i topp i sex av dessa åtta områden. Som sämst ligger vårt län på en femteplats.

Det är verkligen hedervärda resultat. För att citera Läkartidningens medicinska redaktör i en kommentar om Region Kalmar län ” Är man bäst bland de allra bästa är man väldigt bra. Det är något att lyfta på hatten för.”

 *

Medarbetarna inom vården i Region Kalmar län ska ta med dessa strålande resultat och verkligen känna att de har vind i seglen. För oss inom SCV-majoriteten handlar det om att fortsätta att möjliggöra dessa resultat genom att ge medarbetarna de förutsättningar som krävs. Vi är givetvis stolta, men inte nöjda. Med sikte på att varje dag bli bättre fortsätter utvecklingsarbetet i Region Kalmar län.

Vi lyfter inte dessa resultat för att förbehållslöst skryta, utan för att ge medarbetarna den eloge de förtjänar för det viktiga arbete som de gör. Det ger också medarbetarna och länsborna kvitto på att det långsiktiga och systematiska arbete som sker i vårt län där vi hela tiden strävar efter utveckling ger frukt. Region Kalmar län är tack vare detta ihärdiga utvecklingsarbete i absolut Sverigetopp i mätning efter mätning. Invånarna i Kalmar län ska alltid få den vård de behöver med hög kvalitet och gott bemötande.

Vårt län gynnas dock inte av att bara se till det som är bra. Det finns gott om utmaningar i vårt län som vi ständigt måste arbeta för att möta. Inte minst är kompetensförsörjningen i kombination med en allt minskande andel i arbetsför ålder en svår nöt att knäcka. Det kommer kräva mod, ny teknik, nya arbetssätt och nya strukturer. Redan i vår första budget har vi i SCV-majoriteten sett till att satsa 30 miljoner kronor på de som arbetar inom dygnet-runt verksamheterna. Just för att vi ser utmaningarna som finns där. 

I SCV-majoriteten räds vi inte en utmaning. Vi bildade trots allt en majoritet just för att kunna möta de stora samhällsutmaningarna utan populism eller inskränkthet. När oppositionen gör sitt yttersta för att väcka misstro mot fakta och resultat ska vi i stället se nyktert på verkligheten. Vår politik baseras inte på Youtube-videos eller vad någon opinionsbildare skrivit på Facebook. Vi tar med oss fakta från trovärdiga myndigheter och experter för att sedan skapa en politik som bäst gynnar hela vårt län. 

Inte minst då vi har en regering som verkar sakna intresse för att stärka välfärden krävs det nu handlingskraft för att stärka vår region. Vi i SCV-majoriteten vill fortsätta att ge medarbetarna de förutsättningar som krävs för att skapa Sveriges bästa sjukvårdsregion. Med de goda resultaten i ryggen fortsätter arbetet för att varje dag bli bättre.

Mattias Adolfson (S), Regionråd och Hälso- och sjukvårdsberedningens ordf.

Emmy Ahlstedt (C), Regionråd och Hälso- och sjukvårdsberedningens vice ordf.

Lena Granath (V), Regionråd och personalutskottets ordf.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt