Annons:

DEBATT: Detta svek mot folkbildningen är ännu ett led i att utarma landsbygden

Vuxenskolan reagerar kraftigt mot nedskärningarna i regeringens budget. Foto: MostPhotos

DEBATT: Detta svek mot folkbildningen är ännu ett led i att utarma landsbygden

Vi tänkte försöka berätta för er vad Studieförbundet Vuxenskolan betyder för människor i Kalmar län. Men vet du, den texten skulle bli så lång så att den skulle fylla hela tidningen. Vi har istället försökt göra några nedslag i den omfattande verksamhet som vi genomför varje år, varje dag, runtom i hela Kalmar län.

Annons:

Vi finns med verksamhet i hela Kalmar län! Vi arrangerar studiecirklar och kulturarrangemang i hela Kalmar län - i alla länets kommuner. Vi finns både på mindre orter, i våra städer och i våra byar.

Men vad ska hända nu när regeringen dramatiskt minskar på bidragen till studieförbunden?

Föreningar

Vem kommer att se till att föreningsmänniskor får mötas för att utveckla sina idéer? Vem kommer att hjälpa föreningarna att hitta nya funktionärer och ideella till sina styrelser?

Våra föreningar är idag livskraftiga, men vi måste se till att stärka dem och utbilda dem i aktuella frågor för att säkerställa föreningslivets överlevnad i Kalmar län. Detta behövs det en samlad kraft som gör och den samlade kraften finns hos oss studieförbund. 

Finns det en chans att kommunerna och regionen kan vara de som fyller ut de finanserna som studieförbunden nu tappar?

Landsbygd

Detta svek mot folkbildningen är ännu ett led i att utarma landsbygden på det som gör att man trivs med att bo på landsbygden och kan känna att man kan få en meningsfull vardag där åsikter, värderingar och kunskaper kan mötas och utvecklas. 

Vi studieförbund är mötesplatsen för de som är svagare i samhället, du som inte kan åka in till stan för att gå på en studiecirkel eller ett kulturarrangemang. Då tar Vuxenskolan studiecirkeln till dig, vi gör den tillgänglig genom att arrangera cirklar på ditt äldreboende och för dig som bor på landsbygden i din bygdegård.

Studieförbundet Vuxenskolan finns med verksamhet i alla länets 12 kommuner! Det är IDAG aldrig långt till en studiecirkel. Men med de nya statsfinanserna kommer avståndet att växa.

Finns det en chans att kommunerna och regionen kan vara de som fyller ut de finanser som studieförbunden nu tappar?

Funktionsrätt

Vem kommer att se till att målgruppen som har någon funktionsnedsättning även framöver kommer att ha studiecirklar, kurser eller kulturarrangemang att besöka? Ställen där de i sin förmåga kan utvecklas och möta andra människor att ha utbyte av, att diskutera frågor som ligger dem nära. Fram tills idag den 20 september 2023 har Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län genomfört 829 arrangemang inom funktionsrätt.  Studieförbundet Vuxenskolan har, fram tills den 20 september 2023, möjliggjort 219 studiecirklar och genomfört 559 kulturprogram runt om i hela Kalmar län. 

År 2019, var förra gången vi hade ett ”normal” år, sedan kom pandemin.  Då var verksamheten inom funktionsrätt än mer omfattande jämfört med idag. Vi genomförde år 2019: 1207 Kulturprogram, 292 Studiecirklar och 40 Annan folkbildnings arrangemang. 

Folkbildning är en av grundpelarna i svensk demokrati.

Finns det en chans att kommunerna och regionen kan vara de som fyller ut de finanserna som studieförbunden nu tappar?

Lisbeth Lennartsson - Ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län

Maria Strömberg - Chef Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt