Annons:

DEBATT: Två av tre i Kalmar län oroliga för biologiska mångfalden

Foto: MostPhotos

DEBATT: Två av tre i Kalmar län oroliga för biologiska mångfalden

Knappt två av tre, 64 procent, av invånarna i Kalmar län oroar sig för hoten mot den biologiska mångfalden. Det visar en ny konsumentundersökning i Kantar Medias Sifo-panel som gjorts på uppdrag av KRAV. Samtidigt tror 51 procent att det bästa sättet att påverka biologisk mångfald positivt är att välja ekologiska livsmedel i matbutiken.

Annons:

Hoten mot den biologiska mångfalden är en av vår tids ödesfrågor, och det krävs stora insatser och kloka, kraftfulla beslut av politiker och andra beslutsfattare för att vända utvecklingen. Men vi kan alla delta i detta arbete och dra åt rätt håll genom små enkla val i vår vardag. 

Därför vill vi tacka dig i Kalmar län som väljer ekologiskt. Det finns i genomsnitt 50 procent fler arter av bin, humlor och andra pollinerande insekter på och kring ekologiska odlingar, 70 procent fler arter av vilda växter och 20 procent fler arter av fåglar, än i konventionella odlingar.

*

Att ekologisk livsmedelsproduktion gynnar biologisk mångfald beror på att all sådan odling – av spannmål, grönsaker, frukt, bär och djurfoder – sker utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Bekämpningsmedlen tar kål inte bara på ogräs, skadeinsekter och svampangrepp, utan skadar även andra växter och djur.

Därför lovordar vi också alla ekologiska odlare som förser invånarna i Kalmar län med livsmedel som gynnar den biologiska mångfalden. Ni som i stället jobbar förebyggande mot ogräs, och gödslar med stallgödsel.

Vi har anledning att oroa oss för hotet mot den biologiska mångfalden. Nästan 70 procent av alla ryggradsdjur har försvunnit på 50 år, och en miljon djur- och växtarter riskerar att utrotas inom de närmaste årtiondena. Det hotar på sikt hela vår existens, då en rik biologisk mångfald bidrar till att vi får mat, rent dricksvatten och även skyddar oss mot pandemier.

*

När biologiska mångfalden minskar, påverkas ekosystemen som ger oss olika nödvändiga naturnyttor, exempelvis pollinering av växter. Omkring 75 procent av allt odlat som vi äter behöver pollineras av bin, humlor och andra insekter.

Det är inte för sent att bidra positivt till biologisk mångfald, men det är bråttom och alla måste hjälpas åt.

Vi uppmanar därför politiker att skapa förutsättningar för ökad ekologisk produktion och konsumtion i samband med uppdateringen av nuvarande livsmedelsstrategi. Och säger vi som vi har sagt tidigare: slopa momsen på ekologiska livsmedel.

Då kan det bli möjligt för ännu fler i Kalmar län att välja ekologiskt i matbutiken och därmed bidra till den biologiska mångfalden. 

Emma Rung, vd på KRAV

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt