Annons:

DEBATT: Sätt Sverige först, inget mer globalistiskt EU

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

DEBATT: Sätt Sverige först, inget mer globalistiskt EU

Under de senaste åren har frågan om Sveriges plats i Europeiska unionen blivit alltmer aktuell. EU-medlemskapet har medfört både fördelar och utmaningar för vårt lane. Det är nu dags att noggrant ompröva vårt medlemskap i unionen. Istället för att enbart diskutera ett utträde från EU, bör vi istället kolla på alternativ för att återta mer kontroll över våra egna angelägenheter och decentralisera makten från Bryssel tillbaka till Sverige och svenskarna.

Annons:

En central fråga som måste tas itu med är EU:s allt mer överstatliga karaktär. Beslut som påverkar Sverige och våra medborgare tas ofta av andra länders politiker och utan tillräcklig hänsyn till de unika behoven och förhållandena i vårt land. Det är viktigt att vi återfår större flexibilitet och självbestämmande för att kunna forma lagar och politik som bättre passar våra nationella intressen och prioriteringar. För genom att inte lokalt förankra det hos varje medlemsland kan det få fatala konsekvenser. Ta som exempel när EU beslutade att höja åldersgränsen för A-traktorer, från 15 till 16 år. Detta är ett beslut som inte alls är förankrat i länder med en utbredd EPA-kultur, som Sverige till exempel. Nu är inte fokuset i denna text att argumentera varför det är ett dåligt beslut men kortfattat slår det hårt mot de ungdomar på landsbygden som är beroende av A-traktorn som transportmedel.

Dessutom måste vi arbeta för att stärka demokratin inom EU. För närvarande är beslutsprocessen inte tillräckligt representativ och transparent. Det är för tillfället endast en liten krets av politiker som kan lägga lagförslag, nämligen de 27 kommissionärerna. Detta gör att endast 27 personer av unionens ungefär 450 miljoner invånare kan initiera lagar. Värt att notera är att de kommissionärerna inte ens är folkvalda. Att så mycket makt är tilldelat i en sådan liten grupp säger mycket om hur odemokratiskt EU faktiskt är. Systemet för kommissionärer måste ses över så att så många medborgare som möjligt får möjligheten att påverka de beslut som förr eller senare påverkar en själv. Genom att öka delaktigheten och öppenheten kan vi säkerställa att fler perspektiv beaktas och att beslutsfattandet blir mer demokratiskt och legitimt.

"Återta mer kontroll"

En tredje, viktig fråga är hur våra skattepengar används inom ramen för EU. Vi tycker det är viktigt att våra skattemedel används på ett effektivt sätt och ger konkreta resultat för Sverige och dess medborgare. Det innebär att prioritera investeringar som främjar tillväxt, sysselsättning och välfärd, samtidigt som onödiga utgifter som byråkratiska överhäng minimeras.

En omvärdering av vårt medlemskap innebär inte att vi ska lämna EU. Tvärtom, det handlar om att vi aktivt ska delta i utformningen av unionens framtid och att säkerställa att den fortsätter att vara relevant och effektiv i en föränderlig värld. Genom att återta mer kontroll över våra egna angelägenheter och arbeta för en mer demokratisk och flexibel EU-struktur kan vi forma en framtid som gynnar både Sverige och unionen som helhet. Det är därför hög tid för oss att noggrant ompröva vårt medlemskap i EU, för ett bättre Sverige. Så gör nu er plikt genom att rösta i EU-valet den nionde juni på ett parti som sätter våra svenskar intressen framför byråkraternas!

Anton Liljegren Johansson

Kontaktperson Ungsvenskarna Kalmar län

Cassandra Edelsvärd

Vice kontaktperson

Ungsvenskarna Kalmar län

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt