Annons:

Brunegård: "Öppna vårdplatserna! Höj sjuksköterskornas status!"

För två år sedan stämplade vi kristdemokrater in uppropet ”Öppna vårdavdelningarna! Höj sjuksköterskornas status!” 8820 personer från norr till söder i hela länet hade på kort tid undertecknat våra namnlistor.

Annons:

Bakgrunden var den rödgröna landstingsmajoritetens panikartade beslut att förlänga sommarstängningen av ett antal vårdplatser vid länets tre sjukhus, ett beslut som sedan permanentades. Det yttre skälet var att minska kostnaden för hyrsjuksköterskor.

Resultatet blev att sjuksköterskor som återvände från semestern fann att deras gamla avdelning inte längre fanns. I stället blev de hänvisade till andra arbetsplatser eller andra arbetsuppgifter, där man inte upplevde sig ha kompetens. Missnöjet och otryggheten spred sig och många sökte sig till nya arbetsplatser.

 *

Landstingets (nu Region Kalmar län) sätt att hantera de skenande hyrbolagskostnaderna har således totalt motverkat syftet. Vårdköerna har ökat dramatiskt på senare år. Vår oro, att färre vårdplatser skulle medföra att färre människor skulle få vård, har besannats.

Bristen på specialistsjuksköterskor på exempelvis operation och IVA gör att operationer måste ställas in. Men efter neddragningen av antalet vårdplatser har man enligt uppgift också tvingats att minska antalet operationer, för det finns inte tillräckligt med sängar för de nyopererade. När man försökt effektivisera har pressen ökat och personalens stress och känsla av otillräcklighet likaså.

Vi kristdemokrater har länge drivit tesen att man behöver vända på kuttingen för att komma tillrätta med problemet. Satsa på personalen, så att de trivs med att jobba i landstinget/regionen! Då minskar risken att de söker sig till andra arbetsgivare.

Det handlar förstås om lön, men minst lika mycket om arbetsvillkor, som ledighet efter nattpass och möjlighet att vidareutbildas och utvecklas i sin yrkesroll. Det behövs fler medarbetare, så att man kan hantera om en kollega blir sjuk, utan att det blir kris.

Man måste ha tillräckligt med folk på avdelningarna, så att alla hinner ta ut sin matrast och gå på toaletten. Självklarheter, kan tyckas, men verkligheten på en vårdavdelning kan vara tuffare än många ens anar. Övertids- och flextidsberget vittnar om hur medarbetarna tvingas tänja på sig och ta på sig extra arbetspass för att rädda situationen. Ändå skjuter hyrbolagskostnaderna i höjden allt värre år från år.

 *

Tillsammans med övriga Allianspartier har vi drivit förslaget att styra över hyrbolagskostnader till att istället satsa på landstingets/regionens egna medarbetare. Nu gör vi slag i saken. I årets budgetförslag  kombinerar vi i samarbete med Moderaterna en bred satsning, där vi höjer lönen för alla sjuksköterskor, med riktade satsningar på särskilt svårrekryterade grupper. Det är en viktig signal.

Sambanden är tydliga: Vill vi att patienterna ska få vård i tid behöver landstinget/regionen satsa på nöjda medarbetare, som bemannar operationsavdelningar och vårdavdelningar. Vårt upprop från 2016 är fortfarande kusligt aktuellt: Öppna vårdplatserna! Höj sjuksköterskornas status!

Gudrun Brunegård (KD)

Oppositionsråd, Region Kalmar län

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt