Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Granbarkborre angrepp. Foto:Patrick Fritzon

Stoppa avverkningen i skogar med höga naturvärden på grund av granbarkborre

23 representanter från 16 organisationer, där ibland Tjust Fågelklubb, uppmanar regeringen i ett öppet brev att ändra regeringsuppdraget så att skogar med höga naturvärden inte avverkas på grund av granbarkborre.

Annons:

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för hur granbarkborre i formellt skyddade skogar ska bekämpas. Flera organisationer, där ibland Tjust Fågelklubb, anser det i grunden är fel, då delar av naturreservat hittills har förstörts genom avverkning av nyckelbiotoper med biotopskydd i Sverige för att minska spridningen av granbarkborren.

Man pekar bland annat på länsstyrelsen i Kalmar län som har ändrat föreskrifterna om skötselplan i 25 naturreservat för att möjliggöra avverkning som åtgärd för att minska risken för spridning av granbarkborre.

De undertecknande organisationerna uppmanar regeringen, i det öppna brevet att:

1) ändra uppdraget att bekämpa granbarkborrar för att förhindra att skogar med höga naturvärden avverkas.

2) ge i uppdrag åt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att ta fram ett gemensamt program för hur skogar ska kunna motstå granbarkborreangrepp och återhämta sig efter sådana angrepp, d.v.s. bli mer resilienta, och hur naturskogar ska bevaras. 

Organisationerna skriver i det öppna brevet:

- Vi vill se ett nytt gemensamt regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för att bevara naturskogar, gynna resilienta skogar och fasa ut den ensidiga satsningen på barrträd. Skogen behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade bland- och lövskogar. Detta gynnar även ett flertal andra ekosystemtjänster. 

Organisationerna menar att regeringsuppdraget måste ändras för att förhindra att skogar med höga naturvärden riskeras eller går förlorade. 

- Vi har inte råd att förlora de sista och kvarvarande spillrorna av skyddsvärd skog i Sverige.

 

Larsgunnar Nilsson Tjust Fågelklubb

  

Annons:

2 kommentarer

Johan Rosén 2020-10-04 17:27:58

Det är just detta att ha råd som är frågan. Jag har stor förståelse för att bevara naturvärden. Men vem ska betala. I allt kommer denna fråga upp. Vi har i Sverige grannelagsrättsliga regler att gör du inte som markägare det du ska och din underlåtenhet skadar grannen då får du betala grannens skador. Därför om lst inte sköter sin skog som alla andra ska, då kan lst riskera få betala för barkborreangrepp på grannskog. Att sköta sin skog innebär att begränsa barkborreangrepp. Därför om angrepp på "skyddsvärd skog" ska undantas från åtgärder bör grannens kostnader bli en statlig kostnad.

Michael 2020-10-04 22:40:25

Låt naturen sköta sig självt,stirra er inte blinda på minskade inkomster.Fundera istället om varför granbarkborren som alltid funnits, stortrivs.
Kan det vara det storskaliga skogsbruket som bara blir värre o värre.Förr i tiden tog man hand om det mesta från skogen,men nu lämnas mycket kvar likt "ett dukat bord".Hugga ned naturreservat är ju verkligen befängt

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion