Annons:

DEBATT: Även de som inte prenumererar på papperstidningar kommer få betala

Inom kort väntas regeringen besluta att upphäva producentansvaret för returpapper. Idag ansvarar pappersproducenterna för att samla in och därefter återvinna returpapper. Istället föreslås ansvaret och kostnaden att hamna på kommunerna och dess invånare.

Annons:

Få kommuner lär ha möjlighet att fullt ut bekosta separat insamling och materialåtervinning av returpappret. Inte minst mot bakgrund av de ekonomiska utmaningar som många av dem står inför. Om förslaget går igenom, får alla hushåll i förlängningen en höjd avfallstaxa, även de som inte prenumererar på tidningar eller som tackat nej till reklam.

Förslaget innebär ett avsteg från den viktiga internationella miljöprincipen att förorenaren ska betala. Den säger att den som sätter en produkt på marknaden ska ansvara för dess miljöpåverkan från produktion tills dess att det blir ett avfall. En princip som Sveriges Allmännytta anser är viktig att hålla fast vid.

*

Det innebär också att det kommer saknas incitament för producenter av pappersmassa att ta sitt miljöansvar. Det är inte långsiktigt hållbart och strider mot ambitionen att Sverige ska bli en cirkulär ekonomi. Även producenter av reklamblad kommer undan ansvaret för sina produkter, trots att reklamblad utgör en avsevärd del av det papper som sätts på marknaden.

Vi ser en uppenbar risk att återvinningen kommer att minska och att en stor del av pappret i stället hamnar i restavfallet och skickas till energiåtervinning. Det innebär att en stor mängd papper kommer att eldas upp istället för att bli nytt papper.

Sveriges Allmännytta är starkt kritisk till regeringens förslag att upphäva producentansvaret och föreslår därför att regeringen istället utreder ett sammanhållet system för fastighetsnära insamling av förpackningar, returpapper och matavfall, så att det blir tydligt och enkelt för de boende att lämna sitt avfall i närheten av sin bostad.

Patrizia Finessi,
miljöexpert Sveriges Allmännytta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

LEDIGA BOSTÄDER

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt