Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Det finns ett överskott av elproduktion i Sverige idag, skriver Torgny Kindh, i en debattartikel.

DEBATT: En osaklig och tidvis mycket aggressiv debattkampanj

Många svenskar, kanske till och med en majoritet, tror att det är brist på elproduktion i Sverige. Detta är helt felaktigt!  Det skriver Torgny Kindh, i en debattartikel.

Annons:

Flera tidningar, kraftbolag (Uniper, ett kärnkraftsbolag som har Fortum som huvudägare), influensers (opinionsbildare) och somliga politiker driver en osaklig och tidvis mycket aggressiv debattkampanj om att vi måste hålla Ringhals 1 i drift på grund av otillräcklig elproduktion.

Fakta:

1. Elanvändningen (idag ca 130 TWh/år) har inte varit så låg sedan mitten av 80-talet.

2. Vår kapacitet att producera el aldrig har varit så hög som idag, 175 TWh/år.

3. Exporten av el har aldrig varit så hög som idag, periodvis 30 TWh/år. Som jämförelse skulle elförbrukningen för elbilar vara 12 TWh/år ifall alla körde elbil.

4. Samma förhållande, ökad produktion och ökad export av el, gäller även för Norge som är det land vi importerar mest el ifrån.

Anledningen att vi inte exporterar ännu mer el och att det periodvis uppstår effektbrist i södra Sverige är främst att vi har ett mycket dåligt utbyggt inhemskt stamnät. Svenska kraftnät har skjutit på idrifttagandet av sydvästlänken i sex år (2015 – 2022). Det snabbast och bästa sättet torde därför vara att lägga sjökablar i Östersjön.

Företagen i Sverige och i grannländerna har sedan lång tid tillbaka infört ett prissystem där det är den sist efterfrågade eller producerade kWh som sätter priset för alla producerade KWh just då. Varför kan man fråga sig. Detta betyder att kunder i grannländer vill köpa mer el och därmed höjer priset, men kan inte få den för att de svenska kunderna är prioriterade.

*

År 2011 indelades Sverige i fyra elområden för att indikera eventuella flaskhalsar i distributionsnätet, vilket visar sig genom olika prissättning. Frågan är ifall dessa prisskillnader är en följd av Svenska Kraftnäts oförmåga att bygga ut stamnätet eller är det en medveten ekonomisk strategi. Svenska kraftnät drar in stora inkomster till staten på dessa prisskillnader via uttag av kapacitetsavgifter. Under 2020 uppgår dessa kapacitetsavgifter till drygt 7 miljarder kronor.

Ser vi framåt är prognosen följande: De sex återstående kärnkraftsreaktorerna har tillstånd och möjlighet att producera el minst 20 år ytterligare. Produktion 2020, 48 TWh/år, kapacitet 2021, 60 TWh/år. Kapaciteten för vindkraften respektive solel beräknas vara 45 respektive 10 TWh/år inom 20 år. Kommunerna skulle via sina värmecentraler kunna ha möjlighet att öka produktionen med 30 TWh/år och det finns möjlighet till besparing på minst 20 TWh/år.

*

Skillnaden mellan produktionskapacitet och förbrukning blir då 125 TWh att använda för elbilar, elflyg, fossilfri järnproduktion, förbrukade kärnkraftsreaktorer, export. Då är inte heller framtida el från vågkraft, geotermisk el eller import från Norge inräknat.

En grov lögn som sprids vitt och brett, inte minst av ett antal ledande politiker, är att kärnkraft är fossilfritt. I jämförelse med vatten-, vind- och solenergi har kärnkraft mer än 20 gånger (5 jämfört med 100 g koldioxid/kWh) större miljöpåverkan enligt livscykelanalyser i en aktuell rapport från Stanford University i USA. Alltså mycket långt från fossilfri och förnyelsebar.

Vad värre är att dessa felaktigheter om att kärnkraft är fossilfri och att det är brist på elproduktion inte sprids på grund av okunskap, utan troligen medvetet för att de skall få fäste i en mer och mer utbredd faktaresistens i vårt samhälle.

Torgny Kindh  

Annons:

6 kommentarer

AnimalScribax 2021-01-06 18:41:11

Torgny är den ohederliga som blandar korten. Svenska kraftnät konstaterar att problemet är lokalt = dvs strömmen når ej dit behoven finns. Så sent som i somras hade vi en stor brist i Södra sverige. Varken produktion, kapacitet eller överföringen är tillräcklig. Detta leder till strömavbrott. Det är en klen tröst att vi kan exportera el på årsbasis. Det är som att förneka att ett fåtal människor svälter och inte har mat bara för att dom tillhör ett land som helhet exporterar ett överskott av frukt.

Markus 2021-01-07 07:00:59

Du nämner öht inte planerbar produktion. Vind- och solkraft finns redan i hög installerad kapacitet men leverar inte konstant, utan tvärtom under specifika väderberoende förhållanden.
När de inte producerar måste behovet täckas av de andra produktionsslagen (vatten, kärnkraft, oljeverk).
Ditt inlägg bidrar till mer faktaresistens.

Thomas A 2021-01-07 13:55:50

Torgny Kindh är till stor del delaktig i det han vill motverka, spridning av falsk information och lögn.

Elproduktionen är i balans och med överskott vid normal förhållanden, men vi en kall vinter förväntas det råda elbrist och risk för bortkoppling av kunder för att rädda elnätet.
Elnätet är underdimensionerat men främsta problemet blir att det inte finns ett motstånd i elnätet vilket är ett måste för att det skall fungera.
Ringhals behövs främst för att med sina generatorer utgöra detta motstånd i elnätet.

Sol vind och andar nya kraftkällor måste kompenseras med motstånd annars skulle elnätet bli som en svänggunga vilket vår elektroniska utrustning inte tål.
Påståendet om den grova lögn som kärnkraften påstås sprida är ju orimlig i sig. Det framställs att utsläppet är 100 g koldioxid/kWh. En snitt produktion för ett kärnkraftverk kan vara ca 20 - 25 000 000 kwh per dygn.
Om man räknar lite på det fakta som utges blir ju sanningen uppenbar att det sprids felaktig information i frågan.

Förslag om att öka den lokala miljöbelastningen med dåligt anpassade värmecentraler genom att öka produktionen med 30 TWh/år är ju inte någon lösning då grundproblem kvarstår.

Om lösning ska komma till stånd måste debatten föras på saklig grund och inte genom att tolka sakers tillstånd för att driva en egen tes.

Torgny Kindh 2021-01-07 15:26:07

Elbrist i Skåne 25 juli rätt.
Varför? endast 2 av sju reaktorer gick för fullt. Underhållande på de två sydliga kablarna från Norge.
Sydvästlänken inte tagen i drift.

Kjellå 2021-01-10 19:28:17

Ringhals 1och 2 hade en årsproduktion motsvarande all vindkraft i Sverige. ( ca 20 TWH )
Tycker du att Scania och Volvo som producerar lastbilar som exporteras till 97 % ska minska sin produktion till behovet i Sverige ?
Det ska produceras koldioxfritt stål i Luleå som förbrukar 30 % av all elproduktion.
Var ska den elen produceras när det inte blåser och solen inte skiner ?

Bengt GH Nilsson 2021-01-15 16:51:42

Torgny Kind, du kan ju lyssna på Björn Gillberg och sedan göra en ny kommentar. För du tycker väl säkert redan på förhand, att han har fel.... oavsett vad han tycker och säger..!? Lyssna: https://www.youtube.com/watch?v=MyzDKaK29Nc

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion