Annons:

Svenskt Näringsliv: ”Kommunal konkurrens kan försämra Arbetsförmedlingen”

Hultsfreds kommun signalerar en tydlig viljeinriktning att ingå i Arbetsförmedlingens upphandlingar och slipar på en ansökan för att bli leverantör av upphandlade arbetsmarknadstjänster (24/3). Det vore ett misstag. Kommuner varken kan, eller ska, konkurrera med fristående aktörer. Konkurrensneutrala spelregler är omöjligt att uppnå.

Annons:

Att minska den höga arbetslösheten är en av våra viktigaste utmaningar de kommande åren. Antalet inskrivna arbetslösa i Kalmar län uppgår idag till 9 000 personer. Av dem är knappt hälften långtidsarbetslösa och stått utanför arbetsmarknaden mer än ett år. 

Kommunernas kostnader för försörjningsstöd är ett stort problem och som ökar i takt med att arbetslösheten förvärras. Men det löses inte genom att kommunerna går in i Arbetsförmedlingens upphandlingar och konkurrerar med fristående matchningsaktörer. 

 *

Just nu förbereds en större reform av Arbetsförmedlingen. Fristående aktörer ska få utökade möjligheter att bidra till att ge stöd till arbetslösa. De ska få betalt efter resultat och utifrån hur bra de är på att förmedla jobb. Leverantörer ska rangordnas och mätas transparent. Aktörer som levererar resultat ska premieras, medan de som inte lever upp till förväntningarna ska gallras ut. 

Mycket med reformen är lovvärt, men på flera håll i landet ser vi hur kommunerna försöker kringgå lagar och regler för att ta sig in i AF:s valfrihetssystem, det vill säga de program som kallas Kundval Rusta och Matcha (KROM) samt Stöd och Matchning (STOM). 

 *

Karlshamns kommun var senast i raden av offentliga aktörer som gick bet av Arbetsförmedlingens upphandlingsavdelning. Men processen fortsätter alltjämt i Växjö förvaltningsrätt där frågan om kommunerna ens har befogenheter att ingå i upphandlingarna ligger på bordet. 

Allt talar för att kommunernas medverkan som leverantör bryter mot lagen. Olle Lundin som är professor vid Uppsala Universitet och en av Sveriges mest framstående experter på området säger rakt ut i SVT Blekinge att det är olagligt (14/2). 

Dessutom finns flera grundläggande problem: Kommuner kan inte gå i konkurs, de har parallell myndighetsutövning, och de har tydliga incitament att rikta arbetssökande till subventionerade anställningar i kommunal regi såsom de utskällda ”Extratjänsterna” istället för till mer varaktiga arbeten i näringslivet. 

Därmed går det inte att uppnå en konkurrens på lika villkor. Fristående aktörer riskerar att sakta men säkert gå i graven.

Parallellt med kommunernas strävan att ingå som leverantörer finns en statlig utredning som behandlas i Regeringskansliet. Där finns förslag att ändra kommunernas befogenheter i lag. Om förslaget skulle bli verklighet skulle det innebära att svensk arbetsmarknadspolitik står inför en smygkommunalisering.

Svenskt Näringsliv är inte ensamma om att vara kritiska. Även LO är kritiska och menar att likvärdighet och möjlighet till uppföljning av arbetsmarknadstjänster försämras om kommunerna släpps in. 

Den stundande reformen av Arbetsförmedlingen är viktig och efterlängtad. Låt den komma i mål ostört och skyddad från ojämn konkurrens.

Edward Hamilton,
arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv

Johnny Rönnfjord,
näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv Kalmar län

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

1 kommentarer

Michael Waxmann 03 maj 2021 12.55

Men kära nån! Nu beklagar sig svenskt näringsliv för att man inte längre kan profitera på dom arbetslösa! Detta kan jag förstås inte se som en seriös protest då ni inte har något som helst intresse i att "hjälpa dom arbetslösa", och detta har aldrig varit svenskt näringslivs primära mål.

Under 1 års tid,2013,betalade Af ut nästan 3 miljarder till bemanningsbolag, privata aktörer som skulle hjälpa arbetslösa till arbete. En första utvärdering visade sig att dessa ca 800 externa vinstdrivande företag, bemanningsbolag inte hade hjälpt dom arbetslösa ett dugg,tvärtom: Man fick sitta och spela kort,se på film,dricka kaffe och ännu mera kaffe,man gav alltså inte dom arbetslösa vägen till ett nytt jobb.
Svenskt näringsliv värnar förstås dessa entrepenörer men min uppfattning är helt klar: Af måste bli av med dessa entrepenörer som ser enkla möjligheter att tjäna pengar på arbetslösa utan att behöva leverera några som helst resultat. Skrämmande eftersom det handlar om våra skattepengar!

2019 så anlitade Af "endast" ca 250 externa bemanningsbolag då flera nu,visar det sig, gått i konkurs efter att externa forskare,myndigheter,även Af, konstaterat att man inte fått något av det utlovade! Självfallet skulle dessa bemanningsföretag gett människor nya jobb,det var ju tanken! Då man inte visat på några som helst resultat så är det ju givet att verksamheterna,dessa cyniska företag, går i konkurs.

Givetvis har Af ledning ett ansvar,vilket dom haft under alla dessa år som detta vansinne och enorma utbetalningar gjorts till dessa "frifräsare" som svenskt näringsliv med denna debattartikel vill hjälpa/lyfta fram.
2019 anlitade Af en "begränsad mängd externa leverantörer" s.k. bemanningsföretag.

Af har en ny GD men en del av detta vansinne fortsätter och ansvarigt statsråd har ju också ett ansvar för detta och denna övertro på dessa cyniska aktörer måste upphöra.
En gång i tiden,"förr i tiden", så gick arbetsförmedlingens personal ut på uppdrag för att besöka,ordna fram jobb till dom arbetslösa.Denna verksamhet upphörde mer eller mindre för många år sedan och sedan dess gör Af ett mycket dåligt jobb.

Då jag läste på socialhögskolan i Umeå så gjorde jag min enda praktik på af på stadsdelen Ålidhem och då ingick arb.uppgifterna i att bl.a. ha täta kontakter,besöka arbetsgivare för att ordna fram jobb.
Idag är Af utsatt för en brutal omorganisation som pågått år efter år. Bläcket från pennan har aldrig hunnit torka innan nya propåer om en ny omorganisation ska drivas igenom. Självklart har det drabbat Af anställda och många vet jag har känt sig vilsekomna i sin egen organisation.

Den arbetsmarknadspolitik som idag bedrivs genom Af måste återgå till det man en gång var ämnade för: Skaffa fram lediga jobb till arbetslösa och inte dränkas i oändliga pappersuppgifter som tar tiden,fokuset från dom arbetslösa.

Michael Waxmann (S)

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta