Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

GLENNFALK: Samhällskontraktet måste skrivas om

Att spå framtiden är intressant.
I den här krönikan ska två spådomar tas upp: Sverige behöver vara 50 miljoner människor 2080 om vi ska behålla välfärden på dagens nivå, och att kommunalskatten måste upp i alla landets kommuner med 13 kronor inom 20 år om vi ska klara omsorgsbehoven.

Annons:

Jag ska börja med det sistnämnda. Trendforskarbolaget Kairos Future, som jag tror alla kommuner lyssnar på vid olika seminarier och workshops (och som jag själv lyssnat mycket på) skriver i sin nya rapport om framtidens samhällsmedborgare att forskaren Rolf Solli vid Högskolan i Borås spår en stor skatteomläggning. ”Den nyss rapporterade höjningen av kommunalskatten i Danderyd om 1:40 kr kommer snart inte att upplevas som särdeles dramatisk. Snarare som det nya normala.”

Det är inte bara omsorgskostnaderna som växer. Utan också kompetensbristen. Just den bristen driver upp lönerna inom offentlig sektor. Avfolkningen skapar stora skillnader och en majoritet av svenskarna anser – fortfarande – att man ska ha rätt till hela spektret av välfärd var man än bor.

*

I över 100 år har den svenska offentliga sektorn tagit större och större ansvar för individen genom att driva upp skatterna. Skatterna, liksom de kommunala budgeterna, har sedan 50-talet konstant ökat till allt högre nivåer. Fortsätter den trenden tror forskaren Solli att de kommunala skatterna är 13 kronor högre än idag om bara 20 år.

Kairos Future tar ansats i detta och skapar nu seminarier för kommunala tjänstemän och politikerna där man tar ansats i frågan om det svenska samhällskontraktet måste skrivas om.

”Kommunerna måste utveckla en medborgarstrategi som kan skapa engagemang för det gemensamma” skriver Kairos och tar sedan upp frågor som skapats i studien ”Morgondagens Medborgare” som bland annat bygger på enkäter bland tusentals svenskar.

Det är intressant att en majoritet fortfarande förväntar sig samma välfärdsservice var man än bor. Samtidigt som den servicens kostnader växer dramatiskt. Kompetensbristen tror man ska lösas genom att folk arbetar avsevärt längre innan pension, och att invandrarna ska hjälpa till inom välfärden.

*

Men professorerna och ekologerna Malte Andersson och Frank Götmark vid Göteborgs Universitet skrev för några veckor sedan en debattartikel i GP där man inte tror att invandringen löser problemen. Tvärtom. Invandringen förknippas med ökade kostnader

”Viss invandring är motiverad. Av humanitära och andra skäl. Men att invandringen inte löser problemen med en åldrande befolkning visade en FN-rapport redan 2001”, skriver professorerna.

Man skriver vidare att större invandring ökar på antalet äldre ännu mer i framtiden, vilket kräver i så fall ytterligare invandring och på sikt skulle Sverige vara 50 miljoner människor 2080 för att hålla åldersstrukturen konstant.

Istället vill professorerna, som hänvisar till ännu en rapport, att arbetslivet måste bli längre, fler personer i jobb tidigare och ökad produktivitet. Sverige borde istället minska sin befolkning och göra mindre ekologiskt avtryck. Landets befolkning har på tok för hög konsumtion per person, tycker man.

*

Andersson och Götmark tycker att Japan är ett bra exempel.  Där har man en minskande befolkning, en ökad livslängd och minimal invandring. Man har löst problemet genom längre arbetsliv och högre produktivitet. ”Att hålla beroendekvoten konstant i Japan skulle kräva en orimligt stor immigration” skriver de båda och fortsätter:

”Sveriges mycket stora invandring, högst per capita i Europa, stärker inte vår ekonomi. Tvärtom innebär dagens immigration på sikt en betydande nettokostnad för samhället. Låg livslön gör enligt Pensionsmyndigheten att invandrare som grupp inte täcker kostnader för bidrag, vård och pensioner. Invandringen av arbetskraft från Norden och södra Europa under mitten av 1900-talet gynnade ekonomin. Situationen idag är helt annorlunda” skriver man i GP-artikeln.

Man förklarar det sistnämnda med att det är lågutbildade som kommer nu och de stannar i bidragsberoende under många år. Den offentliga sektorns snittkostnad är för en invandrare är 74 000 kronor per år, under personens livstid i Sverige, enligt ”Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2018”, som artikelförfattarna refererar till.

Man skriver också att samhället kan behöva kvalificerad invandrad arbetskraft. Men det löser inte åldersbommen. För det krävs att unga börjar arbeta tidigare och äldre arbetar längre.

*

Om man ska försöka göra en egen fundering så är det helt klart en brytningstid just nu; klimathot, rekordstor invandring av lågutbildad bidragsberoende arbetskraft, äldre lever allt längre och kräver mer omsorg, kompetensbristen är stor i välfärden, skolan har ordningsproblem, polisresurser har utarmats och rättssystemet ifrågasätts – samtidigt har världen kommit närmare, en flytt utomlands är inte längre en utopi och de största skattebetalarna har gått före.

Länderna hinner inte samverka sitt skattesystem. Alltså: ökat skattetryck som måste till om omsorgen ska klaras möts av utflyttning av hög kompetens som skapar ett nytt liv i ett annat land, där man får behålla mer av den lön utbildning och arbete ger.

Det ligger nog något i att samhällskontraktet måste skrivas om och att vi kanske nått max i konsumtionen av välfärdens tjänster.

Fotnot: Journalisten, entreprenören och f.d. kommunalrådet (M) i Vimmerby (2010-2015) Micael Glennfalk, skriver återkommande krönikor i vår tidning, där synpunkter på politik och samhällsföreteelser lokalt, regionalt och nationellt framförs. Krönikörens åsikter är alltid hans egna. 

Annons:

3 kommentarer

Gösta 2019-06-30 15:41:51

Ett trendforskarbolag som ordnar seminarier för kommunala höjdare och hänvisar till ett av Sveriges lägst ansedda lärosäten. Avoid avoid avoid säger jag bara.

Konstigt är det minst sagt att Micael inte tar upp möjligheten att öka mängden kompetens genom att satsa på skolan och satsa på rätt grejer. Nä just det han är ju moderat och då kan man ju inte acceptera att någonting kostar pengar. Tragiskt är det också att högre löner inom vården framställs som ett rent problem. Det borde inte ens reciteras. Själv skulle jag nog se det som att vi äntligen kommer tillrätta med ett gammalt och väl identifierat problem.

Ojojoj hur ska det gå nu när Björklund har lagt av och ingen naturlig efterträdare finns att lyfta skolan.

Esse non videri 2019-06-30 22:57:07

Att en ansvarslös invandring eroderar skatteintäkterna och därmed inte bär upp sig självt, har jag påtalat ett antal gånger. Det är enkel matematik, inte en oväntad överraskning, utan en viktig del i en medveten pågående omställning.

Den som inte förstår effekterna av globalismen, som MG här delvis beskriver, har ett ganska tungt uppvaknande framför sig. Förd politik i Sverige och i EU har ett mål. Vi ser nu effekterna i Sverige och naturligtvis även i lilla Vimmerby.

Intressant skede nu är att man inte längre, i samma grad, förnekar nackdelarna med den ansvarslösa invandringen, utan i stället helt öppet lägger fram lösningar. (Indirekt med det, outtalat, delas också svarte Petter ut, för det som komma skall.)

Lögnen att ”det blir lönsamt lite längre fram” har spelat ut sin roll och med en kollektiv skuldbeläggning genom ”vi har varit naiva”, går man in i fasen där en oundviklig nedmonteringen av välfärdssamhället läggs fram som enda alternativ för vår räddning. Vem ska protestera? Vi var ju alla lika naiva? (Ja, alla förutom nationalisterna och rasisterna då. Bevara oss från dessa konservativa protektionister. Ingen annan i vår omvärld för ju politik som sätter egna landet först. - varför skulle vi?)

En axelryckning och ett ”hoppsan” från en pyroman som samtidigt erbjuder sig att bygga ett skjul i askan av ditt hus, - till en kostnad såklart - är det som nu står till buds. - Ett nytt samhällskontrakt är det vi väntas acceptera och själva betala. Är det en välfärdsstat i utbyte mot en nattväktarstat man avser? Vi ska jobba mer, vi ska jobba längre, vi ska betala mer i skatt. Trots detta kommer samhällskontraktet att omförhandlas till det sämre.

Det är nämligen det globalisternas apologeter nu har i uppdrag att lobba för. Vissa väl medvetna, andra mindre så. Alla matade med ”rätt” forskning, ”rätt” analyser, ”rätt” agenda och ”rätt” mål. (De bästa lögnarna är de som inte vet om att de ljuger.)

Nu är det därför viktigt att tillräckligt många vaknar och blir medvetna om vem det är som erbjuder sin lösning, vem som från början orsakat problemen och varför. Det går att ursäkta sig som naiv, skylla på att det man har förstört inte längre fungerar. Att omvärlden är närmare, att klimatet förändras, att han med den gula frisyren är dum - Men det fungerar bara om befolkningen är tillräckligt omedveten. Tillräckligt oupplyst. Tillräckligt obildad.

Det mest upprörande är inte att skutan Svea läcker in och står med slagsida. Det är inte heller att man medvetet, med uppsåt, har borrat hål i båten, (för att de få ska kunna sko sig på de mångas bekostnad.) - Det som är mest upprörande är att folk i allmänhet inte har en aning om att det är just så det förhåller sig.

Att vi alla sitter fast i ett system med krav på evig tillväxt, där privata intressen tillåts belasta samhället för egen vinst. (Inte av slump, utan för att vi har beslutsfattare som vill ha det just så.)

* Där vinstmaximering går före hälsa och miljö, där samma företag som tjänar pengar på att sälja produkter som gör folk sjuka, också säljer produkter som ska bota desamma.

* Där samma intressen som tillverkar och exporterar vapen, också finansierar krig som skapar flyktingströmmar som, av slump, möter en politik som har ett behov av tillförsel av just humankapital. (Med en finansminister Borg, som kallar det win win utan att skämmas.)

* Där vi tillåter en global ekonomi som maximerar vinstmarginalerna för globala storföretag, med bekostnad på småskalig, lokal, hållbar produktion och företagsamhet.

Vem vinner och vem förlorar? Evig tillväxt på en ändlig planet? Kom igen nu!

Den liberalism som andra världsledare nu förklarar som obsolet är den politik som satt oss där vi sitter. EU har fört en så kallad human och öppen politik som nu ger rakt motsatt effekt till vad man sagt sig vilja uppnå. "Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka." - nog känns det igen.

#bankreform

förtidspensionären 2019-07-01 09:59:55

Jag hängde inte riktigt med i svängarna. Nåt måste skrivas om? Men vad? Hur? Förslag till lösning?

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion