Annons:

Foto: Genrebild

Åtalades för 18 fall av bidragsbrott – nu har Västervikskvinnan fått sin dom

En kvinna från Västervik har stått åtalad för 18 bidragsbrott. Nu har hon fått sin dom – hon fälls för åtta men frias från de tio övriga.

Annons:

Enligt åtalet har kvinnan, som är i 45-årsåldern, ansökt om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. I ansökningarna ska hon systematiskt ha lämnat oriktiga uppgifter genom att försäkra att hon avstått från arbete för vård av barn trots att hon arbetat eller själv varit sjuk och således fått lön eller sjuklön.

Detta ska ha har orsakat att Försäkringskassan felaktigt utbetalat sammanlagt 40 093 kr till kvinnan.

Ansökningarna inkom vid 18 tillfällen under perioden den 5 mars 2018 till den 12 april 2019.
Tio av ansökningarna avser belopp om 1 041 kronor. Dessa gärningar anses enligt praxis vara ringa och därmed preskriberade eftersom kvinnan inte delgetts åtalet inom preskriptionstiden.

För de åtta övriga ansökningarna döms dock kvinnan.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom samt 40 dagsböter á 50 kronor, totalt 2 000 kronor.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt