Annons:

Kvinna lurade till sig en kvarts miljon – slipper undan fängelse

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Kvinna lurade till sig en kvarts miljon – slipper undan fängelse

En kvinna döms för att ha fått studiemedel på närmare en kvarts miljon kronor utbetalat – trots att hon aldrig inledde studierna. Trots den höga summan och att fängelse finns i straffskalan stannar påföljden vid villkorlig dom och böter.

Annons:

Kvinnan, som är i 40-årsåldern och hemmahörande i norra Kalmar län, ansökte om studiemedel från CSN för att plugga på en affärsskola i Schweiz. Ansökan avsåg drygt 200 000 kronor och totalt utbetalades 223 685 kronor till kvinnans konto den 7 februari 2023. Att en så omfattande engångsutbetalning gjordes beror bland annat på att lånet delvis avsett studieavgifter och merkostnader på grund av försäkring och resor till utbildningsorten.

Av handlingarna från CSN framgår att kvinnan under processens gång och efter anmodan vid ett flertal tillfällen kompletterat sin ansökan till CSN och därefter även självmant vid minst två tillfällen kollat med CSN hur handläggningen av hennes ansökan fortlöpte.

Slutade höra av sig

Kvinnan skulle enligt handlingarna påbörja sina studier i Schweiz den 27 februari 2023. Så skedde dock inte utan i stället framgår av korrespondens mellan skolan och CSN att kvinnan efter att hon den 4 februari 2023 uppmanades av skolan att betala studieavgifterna och boka resa till skolan slutade höra av sig. Detta trots att skolan påmint henne i flera mejl om att hon ska betala studieavgift och att avsikten är att det lån hon erhållit från CSN ska användas bland annat till just studieavgift och resa till skolan.

Kvinnan har förklarat att hon visserligen avsåg att påbörja sina studier men att hon tvingades resa till sitt ursprungliga hemland för att vårda sin cancersjuka mamma och därför i stället kom att använda pengarna till hennes vård.

"Mycket besvärande" 

I sin dom skriver tingsrätten att det är mycket besvärande för kvinnan att hon ”under handläggningen av hennes låneansökan visat ett till synes stort engagemang för sina framtida studier och varit angelägen om att underlätta CSNs handläggning av hennes ansökan för att när utbetalning väl skett närmast gå under jorden.”

Tingsrätten menar att hennes agerande ger intrycket av att tanken redan från början var att få CSN att betala ut pengarna utan någon avsikt att påbörja de studier som ansökan grundades på.

Rätten ser det inte som osannolikt att kvinnan tvingades resa bort på grund av att hennes mamma blivit sjuk, men däremot saknar man förklaring på varför hon skulle vara oförmögen att kommunicera detta med CSN. Man ifrågasätter också varför kvinnan inte har tagit kontakt med skolan för att flytta fram skolstarten, vilken man tycker hade varit rimligt  om hon menade allvar med sin avsikt att påbörja utbildningen.

Villkorlig dom och böter

Sammantaget menar tingsrätten att omständigheterna visar att kvinnan uppsåtligen har lämnat oriktiga uppgifter till CSN om sina studieplaner ”varigenom hon orsakat fara för att studiemedel felaktigt betalas ut”.

Kvinnan döms i enlighet med åtalet. Påföljden för bidragsbrott bestäms regelmässigt till villkorlig dom tillsammans med dagsböter, så även i detta fall. Dock menar rätten att gärningen som kvinnan döms för har ”avsett betydande värden och agerandet varit förslaget”. Antalet dagsböter sattes därför relativt högt och landade på 100 till antalet om 50 kronor styck, totalt 5 000 kronor.

Eftersom fängelse finns i straffskalan ska kvinnan också betala en avgift till brottsofferfonden.

Om kvinnan inte accepterar CSN:s belsut om återbetalning kan hon överklaga beslutet. Skulle hon inte vara nöjd därefter kan beslutet vidare överklagas till Förvaltningsrätten.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt