Annons:

En biltvätt i Västervik försökte lura en elfirma i Västervik på betalning. Nu har rätten avgjort målet.

BILTVÄTTSFIRMA FÖRSÖKTE LURA ELFÖRETAG

Genom att skicka ett foto på en inbetalning försökte en biltvättsfirma i Västervik blåsa ett elföretag i Västervik som gjort arbeten i biltvättenslokaler för nästan 150 000 kronor. Efter att bilden skickats, återtog biltvättten betalningen. Nu har ärendet avgjorts i domstol. Men först berättas den märkliga historien om varför elföretaget behövde göra arbeten hos biltvätten i Västervik.

Annons:

Det hela började när Miljö-och byggnadsnämnden gjorde en inspektion av biltvättens lokaler i Västervik våren 2019. Där uppmärksammades att elinstallationerna inte var gjorda på ett riktigt sätt. Det fanns all anledning att tro att eldragningarna var gjorda på sådant sätt att de var farliga.

Biltvättens ägare fick i uppdrag att återkomma till Miljö- och byggnadsnämndens inspektör efter att eldragningarna åtgärdats på ett riktigt sätt. Biltvätten återkom inte till inspektören men en anmälan mot biltvätten kom från en elektriker sensommaren 2019, som sett att det rent av var livsfarligt att arbeta i biltvätten på grund av hur elen var kopplad.

Förbjöds att hålla öppet

Miljö- och byggnadskontoret förbjöd kort därefter biltvättsföretaget att använda lokalerna innan eldragningarna var genomförda på ett korrekt sätt.

Biltvätten anlitade en elfirma i Västervik som gjorde ett omfattande arbete med att säkra eldragningen i biltvätten. 

När så fakturan på 143 750 kronor skulle betalas, betalades 100 000 kronor. Resten drog biltvätten av från fakturan. Elföretaget ilsknade till och ville ha betalt för hela fakturan och krävde betalt på stående fot, annars skulle inte kommunens inspektörer kunna genomföra slutbesiktning och därmed inte låta biltvätten använda lokalerna. 

Fotografi

Biltvättens ägare skickade då ett fotografi till elföretagets mobiltelefon, som visade att biltvätten betalat de 43 750 kronor som saknades. Därefter drog biltvätten tillbaka betalningen och medan elfirman väntade på sina pengar kunde biltvätten öppna sina lokaler igen, nu godkända av kommunens inspektör.

Elfirman fick inga pengar och nu har tvisten avgjorts i rätten. Elfirman ska få sina pengar 43 750 kronor av biltvätten samt ersättning för utebliven ränta och kostnader som orsakts av betalningsdröjsmålet. Parterna ska stå för sina egna rättegångskostnader. 

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt