Annons:

Den nu frikände köttbonden har en period underlåtit att tillse att ett tiotal nötkreatur fått erforderlig tillsyn. Foto: Pixabay

Anklagad köttbonde i Västervik frikänns

En person i Västerviks kommun, som anklagats för brott mot djurskyddslagen, frikänns av Kalmar tingsrätt mot bakgrund av att gärningen bedöms som ringa, och därmed inte är straffbar.

Annons:

Enligt stämningsansökan från i våras hade den tilltalade underlåtit att tillse att ett tiotal nötkreatur fått erforderlig tillsyn. Djuren ska enligt stämningansökan inte ha hållits rena, och inte förvarats i rena hägn.

Man konstaterar i domen att tillsynen av djuren  inte har varit tillräcklig, att renhållningen varit kraftigt eftersatt och att flera djur hade antydan till gödselbrännor. Enligt den anklagade blev djuren smutsiga allteftersom, vilket berodde på att det var blött och smutsigt utomhus.

För att komma tillrätta med smutsproblematiken beställde den anklagade klippning av djuren varvid man konstaterade att det inte fanns någon gödselbränna.

Tingsrättens bedömning är att den anklagade förvisso underlåtit att tillse att djuren fått erforderlig tillsyn och hållits rena, men att dessa förhållanden endast pågått under en tvåveckorsperiod, varefter den anklagade vidtagit de åtgärder som kan anses vara rimliga.

Åtalet ogillas därmed.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt