Annons:

Nu upphör den breda testningen i Sverige. Foto: Simon Henriksson

NU UPPHÖR DEN BREDA TESTNINGEN – VACCINERADE BEHÖVER INTE TESTA SIG

Nu upphör inom kort den breda testningen av covid-19. Från 1 november behöver inte fullvaccinerade personer med symtom testa sig för covid-19. Det meddelar Folkhälsomyndigheten på torsdagen.

Annons:

Från och med 1 november ändras rekommendationerna kring covid-19. För fullvaccinerade, barn under sex år och de som haft covid-19 under det senaste halvåret gäller att stanna hemma vid symtom.

Men man behöver inte längre testa sig.

För ovaccinerade gäller fortsatt samma regler – men dessa ska också testa sig för covid-19. Den nya rekommendationen bygger på att en stor del av befolkningen nu är fullvaccinerade. 

"Vaccinationsgraden i befolkningen har ökat och därmed har risken för omfattande smittspridning och sjuklighet i covid-19 minskat. Det är viktigt att rekommendationerna vid symtom inte är mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa, med särskild hänsyn till barns bästa. Det gäller inte minst möjligheten för barn att vara i förskolan och skolan, dessa miljöer spelar en viktig roll för barnens utveckling och välbefinnande", skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. 

– Det viktigaste är att fokusera testningen på miljöer och grupper där det finns risk för konsekvenser av covid-19 och där vi bedömer att testningen är ändamålsenlig och gör skillnad. Den omfattande testningen bland fullvaccinerade personer bedöms inte längre vara motiverad, säger biträdande statsepidemiolog och avdelningschef Karin Tegmark Wisell.

Kan därefter återgå till jobbet

Om man insjuknar och har symtom ska man stanna hemma tills man känner sig frisk men kan därefter återgå till arbete, skola eller förskola utan testning även om vissa symtom kvarstår.

– En annan viktig anledning är att förhindra att smittan kommer in i känsliga miljöer, för att skydda sårbara grupper som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19. Det är fortsatt angeläget att testa alla ovaccinerade vid symtom liksom i miljöer där det finns risker för allvarliga konsekvenser och omfattande smittspridning och på så sätt kunna upptäcka smittan tidigt för att förhindra smittspridning, säger biträdande statsepidemiolog och avdelningschef Karin Tegmark Wisell.

Testning rekommenderas alltså fortsatt vid symtom för alla ovaccinerade samt personal inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård samt äldreomsorgstagare. Även personer som vet att de blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja ska vaccineras, oavsett om de är fullvaccinerade eller inte.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt