Annons:

Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Ny undersökning: Unga värst drabbade av ofrivillig ensamhet

Hälften av svenskarna (51%) uppger att man upplevt ofrivillig ensamhet under det senaste året. Värst drabbade är unga i åldrarna 18–29 där 77% uppger att man känt sin ensam. Detta visar en ny undersökning från Novus gjord på uppdrag av Svenska Röda Korset.

Annons:

De allra flesta upplever ensamhet någon gång i livet. Under pandemin tvingades många till isolering vilket ökar den ofrivilliga ensamheten. Forskning har visat att ofrivillig ensamhet under en längre tid kan leda till allvarliga hälsoeffekter.

En ny undersökning från Novus, gjord på uppdrag av Svenska Röda Korset, visar att den upplevda ensamheten är utbredd över hela landet och i alla åldrar.

"Måste alla börja i det lilla"

All ensamhet är inte per definition skadlig – det finns många människor som uppskattar sin ensamhet eller som inte upplever sig som ensamma trots få sociala kontakter. Det är däremot viktigt att den självvalda ensamheten inte leder till en långvarig social isolering som sedan blir svår att komma ur.

– Vi ser att social isolering, framför allt om den pågår en längre tid, kan få stora konsekvenser för människors psykiska och fysiska hälsa. Vi måste alla börja i det lilla. Det kan handla om att ringa ett samtal, bekanta sig med en granne – små saker som kan bryta en isolering, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset, i ett pressmeddelande.

Allt fler unga drabbade

Undersökningen visar även att allt fler unga vuxna känner sig ensamma, samt att det inte är ovanligt att ensamhet förknippas med skamkänslor och är något man ogärna vill prata om.

I Röda Korsets Ungdomsförbunds (RKUF) jourchatt berättar ungdomar om hur oron och stressen växt under pandemin. RKUF delar bilden av att ensamheten bland unga är utbredd och ett växande problem.

– Under pandemin tog vi emot betydligt många fler ärenden som berörde ungas känsla av ensamhet. Mångas oro var kopplad till att skolorna var stängda, men vi ser även fler ärenden som inte är kopplade till pandemin där människor upplever att de inte har någon att vända sig till. Ensamheten är en ingång till en spiral av psykisk ohälsa och att bryta ensamheten blir då en viktig del i arbetet mot ett välmående folk, säger Lotta Schneider, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund.  

Undersökningen visar också att en klar majoritet (64%) inte tror att deras känsla av ensamhet kommer att förändras under det kommande året.
 

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

LEDIGA BOSTÄDER

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt