Annons:

Byggvägen till byggarbetsplatsen av det nya psyket i Västervik kommer att tas i drift innan mark-och miljööverdomstolen tagit ställning till de överklagande som närboende har lämnat in.

Startar psykiatribygget innan domen om byggväg fallit

Redan den 28 februari i år kommer det fösta spadtaget till den nya byggnaden för psykiatrin vid Västerviks sjukhus att tas. Det innebär också att den omdiskuterade byggvägen framför villorna i Stenhagen kommer att tas i drift, innan mark - och miljööverdomstolen fattat beslut om byggvägen får tas i drift.

Annons:

Cykel - och gångbanan som går igen en liten park i Stenhagen, förbi villorna i området kommer att omvandlas till en byggväg. Inom kort kommer byggvägen att inhägnas från Slip bron ner till sjukhusområdet. Det innan mark-och miljööverdomstolen har fattat sitt beslut på det överklagande som närboende har lämnat in.

- Vi har redan fått ja i två olika instanser på överklagande som lämnats in. Vi utgåt från att vi får ja i mark-och miljööverdomstolen också, säger Perry Essén, projektchef för nya psykiatrin vid Västerviks sjukhus.

Anledningen till att man inte väntar på rättens utslag är tidsbrist.

- Vi måste komma igång med bygget så fort som möjligt, säger Perry Essén.

Sex lastbilstransporter i timmen

Inom kort kommer arbetet med att att inhägna byggvägen att starta.

- Vi kommer sätta upp bullerplank och hägna in byggvägen. Vi vill inte att allmänheten kommer in på byggvägen då det kommer att åka sex lastbilstransporter på vägen i timmen, säger Perry Essén.

Säkerheten i byggtrafiken är viktig och för att minska olycksrisken kommer man även att sätt upp bommar i anslutning till de korsningar som byggtrafiken måste passera vid cykel- och gångbanan vid järnvägskorsningen i närheten till fd Tjustskolan och vid Albert Tengers väg.

Fått bygglov

Region Kalmar fick bygglov för att göra en byggväg genom parken förbi villorna i maj 2021. Därefter har närboende överklagat till två instanser som har sagt nej till att ta upp deras överklagande. Nu återstår en instans, mark-och miljööverdomstolen.

- Vi gjorde en omfattande utredning och hade fem olika förslag till byggvägar innan vi fattade beslut om var vi skulle anlägga byggvägen, säger Perry Essén.

Varför väljer ni inte att vänta på rättens utslag?

- Vi har fått rätt i två instanser och är säkra på att få rätt i den sista instansen också, säger Perry Essén.

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt