Annons:

"Vi har det väldigt ansträngt - tur att få omsorgstagare har insjuknat"

På samma sätt som det är i skolverksamheten i Västerviks kommun, är det tufft när många medarbetare är sjuka inom omsorgen. Det säger Joakim Nyman tillförordnad socialchef i Västerviks kommun.

- Peppar peppar är det få omsorgstagare som har insjuknat i Covid-19, säger Joakim Nyman.

Annons:

Situationen inom de kommunala verksamheterna är hårt ansträngt. I onsdags stängdes förskolan Resedan på grund av personalbrist när 10 av 14 medarbetare var hemma för att de var sjuka eller satt i karrantän. 

Inom omsorgsverksamheten är det på samma sätt, frånsett att det inte går att stänga ner någon verksamhet. Personer som bor på särskilt boende eller har hemtjänst samt är omsorgstagare på annat sätt, är beroende av att någon hjälper dem i vardagen.

- Det är väldigt liten del av vår verksamhet som vi kan stänga, säger Joakim Nyman.

Många medarbetare inom omsorgen är också sjuka och det är svårt att hitta vikarier. Det innebär att de som kan arbeta får arbeta mer.

- Personalsituationen är ovanligt svår just nu, säger Joakim Nyman.

Han hoppas att de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan förbättra situationen lite ute i verksamheterna.

- Personal som har någon som insjuknat i Covid-19 och själv inte är sjuk, får nu gå till jobbet. Men det ställer mycket större krav och är extra extra viktigt att man använder all skyddsutrustning och sköter sin hyggien på det sättet som man ska göra. Vi vill inte få in smitta på våra äldreboenden igen, säger Joakim Nyman.

Är det många äldre som har insjuknat i Covid-19?

- Peppar peppar så har vi bara något enstaka fall bland våra omsorgstagare som har smittats av Covid-19.

Beror det på att ni har stränga hyggien - och skyddsrutiner?

- Jag hoppas det är ett gott bevis på att vi jobbar mycket med våra skydds - och hyggienrutiner, säger Joakim Nyman.

Hur är det med besökande till särskilda boende har reglerna ändrats där?

- Nej, vi får inte ha besöksförbud. Däremot finns speciella förhållningsregler så man inte kommer in till de boendena med smitta, säger Joakim Nyman. 

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt