Annons:

Krogar och restauranger slipper tänka på restriktioner framöver. Foto: MostPhotos

SLUT PÅ RESTRIKTIONER – INTE LÄNGRE SAMHÄLLSFARLIG SJUKDOM

Två år med begränsningar och restriktioner kan gå mot sitt slut. Trots den höga smittspridningen upphör i princip alla restriktioner den 9 februari. 
Folkhälsomyndigheten föreslår också att regeringen tar bort covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom.

Annons:

Den 9 februari försvinner de allmänna råd och rekommendationerna om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik, rådet till alla som kan att arbeta hemma, råden till alla arbetsgivare, råden till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus, rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Samtliga åtgärder på serveringsställen upphör, vilket innebär att man kan gå på krogen eller restaurang utan några begränsningar. Det gäller också för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Det är fritt fram att gå på idrottsevenemang eller kultur igen. 

Den breda allmänheten utelämnas också i den nya provtagningsindikationen, som fokuserar på personal och patienter inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

I princip sker en tillbakagång till samhället före viruset den 9 februari. Som förklaring ges den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom. Det är färre som behöver intensivvård än tidigare trots betydligt fler smittade. Fortsatt är det dock viktigt att skydda grupper med hög risk. Folkhälsomyndigheten anser att riskreducerande åtgärder behövs inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen.

– Åtgärderna mot smittspridningen ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Smittan kommer fortsätta att spridas men får tack vare vaccinationerna inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället som tidigare. Folkhälsomyndigheten hemställer därför till regeringen om att häva klassificeringen av covid-19 som samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Individen har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smittan vidare genom att stanna hemma när man är sjuk med symtom på covid-19 och att vaccinera sig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Inte längre samhällsfarlig

Efter den 9 februari ska man fortsatt stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vuxna personer som inte vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. 

"Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder", skriver myndigheten.

Hälso- och sjukvårdspersonal, äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19. 

Folkhälsomyndigheten föreslår också att covid-19 ska omklassificeras från allmän- och samhällsfarlig sjukdom till anmälningspliktig.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt