Annons:

Foto: MostPhotos

83 procent av alla som fick covid-19 som arbetssjukdom var kvinnor

Afa Försäkrings sammanställning för 2020 visar på att majoriteten som fick covid-19 under arbetstid var kvinnor som arbetade inom kvinnodominerade yrken. 

Annons:

Kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg fick flest covidsjuka kvinnor under 2020. 

– Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. stod för över hälften av de som fått covid-19 godkänd som arbetssjukdom, varav cirka 50 procent hade yrkesbenämningen undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Yrkesgruppen sjuksköterskor och barnmorskor stod för näst flest arbetssjukdomar. I rapporten redovisas godkända arbetssjukdomar med diagnos covid-19 även efter kön och åldersgrupp. Den äldsta åldersgruppen, 56–64-åringarna, stod för flest arbetssjukdomar, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring.

Alice Enwall

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt