Annons:

Hamngatan kan komma att enkelriktas

Hamngatan i Västervik kan komma att enkelriktas.

Hamngatan kan komma att enkelriktas

För att minska risken för gångtrafikanter och cyklister måste åtgärder genomföras på Hamngatan, ansåg en person som lämnat in ett e-förslag till kommunstyrelsen 2021. Under perioden fram till nu har det även genomfrts bullermätningar längs med husfasaderna på Hamngatan och det framgår att någon form av åtgärd måste göras för att minska trafiken på Hamngatan.

Annons:

I många år har boende längs med Hamngatan i Västervik krävt att trafiken längs med gatan måste minska. Det handlar då främst om bullersituationen och luftföroreningar. Samtidigt har trafikanter reagerat på att Hamngatan är trafikfarlig för gångtrafikanter, på grund av de smala trottoarerna och för cyklister då gatan är smal samt att det har uppmärksammats att hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen inte hålls av alla biltrafikanter.

Miljö-och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet, har fått i uppdrag att utgöra bullermätningar längsmed husfasaderna på Hamngatan våren 2022. De har också fått i uppdrag att ta fram em åtgärdsplan som redovisas för kommunstyrelsen.

Åtgärderna ska leda till att störningarna från trafiken för de boende ska minska vid husfasaden.

Exempel på åtgärder som föreslås är att enkelrikta Hamngatan eller att anlägga en lågfartsgata på Hamngatan.

Senast den 31 augusti 2023 ska åtgärden vara genomförd.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt