Annons:

Förslag om fallfärdig kulturbyggnad – ”Skulle inte belasta kommunala ekonomin”

Foto: Arkivbild

Förslag om fallfärdig kulturbyggnad – ”Skulle inte belasta kommunala ekonomin”

Det gamla, kommunägda massahuset vid Helgenäs hamn förfaller, och trots att tjänstemän på kommunen tagit fram förslag om att undersöka ifall det finns intressenter som skulle kunna använda husen har ingenting skett. En privatperson har i ett e-förslag idéer om hur den kulturshistoriskt värdefulla byggnaden skulle kunna räddas. 

Annons:

Ska byggnaden bevaras för eftervärlden är det dock bråttom, menar skribenten, som inte heller tror att en byggnad i så dåligt skick är intressant för andra aktörer.

”Taken på huset är i dåligt skick och snart finns inget annan alternativ än att riva husen.” skriver hen. 

Förslagsställaren menar i stället att solceller skulle kunna betala upprustningen av taken på byggnaden. 

”Mitt förslag är att kommunen förser husen med solceller. Enligt branschföreträdare kan en solcellsanläggning skrivas av på mindre än tio år. Med hänsyn till nu gällande elpriser kanske den tiden kan kortas ytterligare. En solcellsanläggning har en beräknad livslängd på mer än tjugo år. Detta innebär att kostnaden för en omläggning av taken sannolikt kan täckas med intäkter från elproduktionen. En upprustning av massahusen skulle då inte bli någon belastning på den kommunala ekonomin.”

Vidare menar skribenten att om huset rustades upp skulle det kunna komma till glädje för samhällets invånare och ger förslag på att exempelvis använda det som boulebana och vinterförvaring av båtar.

Personen menar även att om solceller läggs på takets södra sida så kan befintligt tegel återanvändas på den norra sidan och därmed låta huset behålla sin ursprungliga karaktär sett från vägen.

E-förslag finns på kommunens hemsida där kommuninvånare kan rösta på dem. De förslag som får 20 röster eller fler blir besvarade av ansvarig person på kommunen. 

Annons:

Johanna Karlsson

johanna.karlsson@dagensvastervik.se

070 818 84 77

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt