Annons:

Lex Maria-utredning efter vårdskada i Västervik avslutas

IVO väljer att lägga ned en Lex Maria-utredning angående en vårdskada i Västervik. Foto: MostPhotos

Lex Maria-utredning efter vårdskada i Västervik avslutas

IVO väljer att avsluta den Lex Maria-utredning som pågått efter att en patient fått blodförgiftning till följd av ett sår som uppkom efter en operation. I sin bedömning skriver den granskande myndigheten att vårdgivaren anses ha vidtagit de åtgärder som krävts. 

Annons:

Det var efter en höftplastikoperation vid Ortopedkliniken i Västerviks som region Kalmar gjorde en Lex Maria -anmälan. Efter operationen fick patienten en sårskada när det täckande materialet som använts vid operationen togs bort. En månad senare hade såret som uppstod blivit infekterat och ledde till att patienten fick blodförgiftning. 

Efter anmälan redovisade regionen sina åtgärder för att förhindra liknande händelser för IVO, inspektionen för vård och omsorg. IVO begärde in kompletterande uppgifter och ville bland annat se en fördjupad analys och bedömning av bakomliggande och bidragande orsaker till händelsen. Vidare ville myndigheten också se vem som ansvarar för att åtgärderna vidtas, en tidsplan samt vem som ansvarar för uppföljning av åtgärderna. 

Vårdgivaren har inkommit med begärd komplettering, och efter att ha granskat ärendet anser IVO nu att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs och väljer att lägga ned ärendet. 

 ”IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.” skriver IVO i sitt beslut. 

Annons:

Johanna Karlsson

johanna.karlsson@dagensvastervik.se

070 818 84 77

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt