Annons:

En av de tryggaste kommunerna i hela södra Sverige:

Harald Hjalmarsson (M) är förstås nöjd över att Västervik får ett av de allra lägsta problemindexen i hela södra Sverige. Bilden är ett montage. Foto: Arkiv/Bildbyrån

En av de tryggaste kommunerna i hela södra Sverige: "Eloge till polisen"

Under onsdagen presenterades årets trygghetsmätning i Västerviks kommun. Den visar att den upplevda tryggheten i Västervik ligger i topp i hela södra Sverige.

Annons:

Varje år gör polisen och kommuner över hela Sverige en gemensam enkätundersökning för att titta på om medborgarna utsatts för brott och hur trygga de känner sig. 

Årets utskick i kommunen gick till 600 slumpmässigt utvalda invånare i olika åldrar. Hälften fanns i centralorten och hälften på landsbygden. 

Knappt 400 personer svarade på enkäten, som ger ett så kallat problemindex mellan 0 och 6, där lägre index innebär större upplevd trygghet. 

Trygghetsundersökningen är en pusselbit i kommunens och polisens gemensamma lägesbild över brottslighet och otrygghet i kommunen. 

– Lägesbilden analyseras och sedan arbetar vi aktivt och riktat med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete där vi får indikationer på att det kan behövas en extra insats. Polisen är en nationell och händelsestyrd resurs och en del poliser i Västervik styrs till i utsatta områden i storstadsregionerna just nu. Med en lite mindre resurs lokalt blir det extra viktigt för oss att arbeta riktat mot den lokala problembilden och att koppla på alla goda krafter i samhället för att minska brottsligheten och öka tryggheten, säger Ulrika Fagerlind, kommunpolis i Västervik, i ett pressmeddelande.

Under 1,0 i problemindex

I undersökningen ställs frågor om både den upplevda känslan av trygghet och den faktiska utsattheten för brott. Problemindexet i Västervik ligger på låga 0,97 procent. Det är en minskning jämfört med 2022, då det låg på 1,27.

– Vi får gå tillbaka till 2012 för att hitta en lika låg siffra. Den upplevda tryggheten på landsbygden är den högsta sedan mätningarna inleddes med ett problemindex på 0,59. När det kommer till den faktiska utsattheten för brott brukar det bli nästan samma siffror varje år, det handlar bara om små svängningar. Drygt 80 procent svarar att de inte har utsatts för något brott de senaste tolv månaderna. Undersökningen genomfördes första gången 2005 i Västervik och andelen som uppger att de utsatts för brott ligger stabilt genom åren, säger Anna Norén, säkerhetssamordnare med inriktning på brottsförebyggande arbete.

Kommuninvånarna i Västervik upplever sig vara tryggast i hela lokalpolisområde Västervik, där även Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby ingår. I hela polisområde Syd, där 58 kommuner ingår, är det bara Ölandskommunerna som upplevs som tryggare. 

– Det här är mycket glädjande siffror för just Västerviks kommun och jag tror att det kan kopplas till det goda samarbetet som vi från polisen har med Västerviks kommun och andra aktörer här lokalt. Det märks att kommunen tar sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet på allvar, bland annat genom den brottsförebyggande samordnaren på räddningstjänsten. Så ser det inte ut i alla kommuner och det är något för Västervik att vara stolta över, säger Ulrika Fagerlind från polisen.

Hög tillit

Undersökningen visar också att tilliten till den lokala polisen är relativt hög i Västervik. Ulrika Fagerlind ser ett samband med att många poliser har lång och bred erfarenhet av polisarbete och ett gott samarbete med kommun och andra samverkanspartner.

– Det handlar om ett tillsammansarbete, säger hon.

Problemet med normbrytande unga inne i Västervik syns i undersökningen. 

– Andelen som ser ungdomsgäng som bråkar som ett problem i Västerviks tätort har ökat från kring 15 procent fram till 2021 till omkring 20 procent de senaste två åren. Ökningen är dock så liten att det inte ger något utslag på totalen i undersökningen. I orterna utanför Västerviks stad är siffran tre procent. Polisen och kommunen jobbar också tillsammans för att komma till rätta med problemen inne i Västervik, säger säkerhetssamordnare Anna Norén.

"Eloge till polisen"

Kommunen har beslutat att arbeta för ett fortsatt tryggt Västervik i samverkan med både polisen och näringslivsaktörer som Tjustbygdens Sparbank med flera nya metoder som SSPF, EST och processledarutbildning i våldsprevention.

– En viktig fråga som vi arbetat med under hösten är att vi kommer att föreslå att kommunfullmäktige anslår mer pengar till fyra nya fältassistenttjänster hos socialförvaltningen. Jag vill ge en eloge till polisen och alla de medarbetare hos oss på kommunen som jobbar med förebyggande arbete och trygghetsfrågor. Och jag kan inte nog understryka vikten av det engagemang som både närings- och föreningslivet visar, säger kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M).

Oppositionsrådet Marcus Fridlund (S) fortsätter:

– Och det gäller att fortsätta jobba med dessa frågor, vi kan inte luta oss tillbaka. Resultatet är färskvara. Jag tycker att ett bra exempel på hur vi kan fortsätta arbetet är styrgruppen för barn och unga där vi fokuserar på målgruppen mellan olika organisationer.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt