Annons:

Svårt sjuk 85-årig kvinna vinner rättstvist mot Västerviks kommun

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Svårt sjuk 85-årig kvinna vinner rättstvist mot Västerviks kommun

Socialnämnden i Västervik nekade en svårt sjuk kvinna i 85-årsåldern att flytta till särskilt boende. Nu smäller Förvaltningsrätten socialnämnden på fingrarna och ger kvinnan rätt.

Annons:

Socialnämnden i Västerviks kommun beslutade den 5 april 2024 att avslå en svårt sjuk Västervikskvinnas ansökan om särskilt boende. Som skäl för beslutet angavs att hennes behov kunde tillgodoses genom hemtjänstinsatser i det egna hemmet

Kvinnan överklagade beslutet. I sin överklagan redogjorde hon för sina svårigheter och sitt hjälpbehov – bland annat hur hon har mycket ont när hennes kateter krånglar. Hon beskrev också att det av olika skäl är mycket besvärligt för henne att lämna hemmet, trots att hon bor på markplan.

Hon anförde därutöver bland annat att hennes liv är mycket begränsat och att hon behövt vänta länge när hon påkallat hjälp från hemtjänsten. Hon skrev att hon har rätt att leva ett självständigt och värdigt liv samt känna välbefinnande under trygga förhållanden med andra.

I behov av bistånd

Förvaltningsrätten i Linköping underkänner nu socialnämndens bedömning och ger kvinnan rätt i sitt överklagande.

Man menar att det inte finns någon anledning att ifrågasätta de uppgifter som kvinnan har lämnat där hon beskriver sina problem med smärtor som gör det näst intill omöjligt för henne att sköta sådana saker som påklädning, sin hygien, matlagning, att stå upp en längre stund och att ens förflytta sig med  hjälp av rullator.

Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningsrätten att kvinnan har ett behov av omfattande stöd och närhet till personal som inte kan tillgodoses genom insatser i det egna hemmet. Hon är därmed i behov av bistånd i form av särskilt boende för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

”Överklagandet ska därför bifallas”, skriver Förvaltningsrätten.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt