Annons:

Fältare, webbplats och gratis lunch – så ska otrygghet stävjas i sommar

Gymnasiechef Jörgen Jonsson, Elevhälsochef Gerd Henriksson, Enhetschef myndighetsenheten socialförvaltningen Tove Ferngren, kommunpolis Ulrika Fagerlind, Grundskolechef Ewa Myhren, Fritidsgårdschef Mårten Öhrling, Enhetschef på familjeenheten Martin Ek, samt säkerhetssamordnare Anna Norén. Det är några av människorna som ska se till att kommunen blir en trygg och trevlig plats för både unga och vuxna i sommar.

Fältare, webbplats och gratis lunch – så ska otrygghet stävjas i sommar

Efter sommaren 2023 kraftsamlar kommunen för att fler unga ska få en meningsfull fritid, och för att tryggheten i staden på så sätt ska öka.

Annons:

– Ungdomsbrottsligheten har inte ökat. I trygghetsundersökningen hamnar Västervik på plats 3 av totalt 57 kommuner i södra Sverige. Vi har utmaningar, men Västervik är en väldigt trygg kommun, poänterar kommunpolis Ulrika Fagerlind.

 På en pressträff där bland annat Fagerlind och flera företrädare för Västerviks kommun deltog presenterades under måndagen ett smörgåsbord av insatser som ska göra sommaren 2024 tryggare och trevligare än den föregående.

 – Under höst, vinter och vår har vi funderat på hur vi ska göra för att sommaren 2023 inte ska upprepas, så att alla kan njuta av våra gator och torg men också för att unga inte ska bli föremål för insatser från socialförvaltningen och polisen, förklarar gymnasiechef Jörgen Jonsson.

 Ulrika Fagerlind poängterar att det är ett fåtal ungdomar som skapar otrygghet.

– Vi har inte hundratals ungdomar som driver runt. Men ett fåtal unga söker sig till gangsterattribut, har en hårdare attityd och söker sig till normbrytande beteenden. Det kan upplevas skrämmande och obehagligt.

 Grundskolechef Ewa Myhren tillägger:

– Resten av året befinner sig de här ungdomarna i skolan bland vuxna som de känner sig trygga med, och då funkar det bättre.

Fler fältare gör ”världens skillnad”

Martin Ek, enhetschef på socialförvaltningens familjeenhet, är glad över att man nu går från två till sex anställda fältare, plus en extra fältare under sommaren. I början av juni är alla nyrekryteringar på plats.

 – Det kommer göra världens skillnad. Vi får större möjlighet att skapa långsiktiga och goda relationer med ungdomarna, och att vi kan finnas där för stöd eller samtal, och följa de barn och unga vi känner en oro för, säger han.

Med bara två heltidsfältare har det varit svårt att få en kontinuitet i relationen till ungdomarna.

 – Har vi varit i Överum en vecka kanske det dröjt tre veckor innan vi kommer dit igen. Nu kommer vi också kunna bemanna fler kvällar, cirka fyra vardagar per kvällar jämfört med en kväll i veckan tidigare.

Ungdomar ska bussas till aktiviteter

 Mårten Öhrling är chef för fritidsgårdsverksamheten i Västervik.

 – Sömn och mat är basala behov. Sömnen kan vi inte göra så mycket åt, men vi har beslutat att bjuda på en lättare lunch under våra sommaraktiviteter, säger han.

 Fritidsgårdarna kommer också ha bussar som kan hämta upp barn för att delta på sommaraktiviteterna. I staden blir det en stor buss, på landsbygdsorterna blir det minibussar.

 – Det är vi väldigt glada att vi kan erbjuda, säger han.

 Ambitionen är att fler unga ska delta i organiserade aktiviteter – ha någonting meningsfullt att göra om dagarna, helt enkelt.

 Hur många ungdomar tänker ni att ni kan nå?

 – Runt 200 inne i stan, och ett 20-tal på mindre orter som Gunnebo och Gamleby. På sommaren kommer fler till oss än under terminerna. Vi jobbar hårt med marknadsföring för att nå fler, säger han.

Ny app ska rapportera stökiga områden

Anna Norén, säkerhetssamordnare på kommunen, berättar att en ny digital tjänst som kallas EST nyss lanserats.

– Vi har ett 80-tal rapportörer i kommunkoncernen och i näringslivet, spridda i kommunen, som ska rapportera in när de ser brott och otrygghet. Det kommer skapa en gemensam lägesbild så vi vet vart vi ska rikta våra resurser, förklarar hon.

Det är alltså inte privatpersoner som ska rapportera, utan handlare, fastighetsskötare, fältare, och liknande. Varje vecka kommer rapporterna sammanställas, och så småningom skapa en tydligare bild över var problemen är störst.

Sommarjobb för yngre barn

Elever från årskurs 9 till årskurs 2 i gymnasiet kan söka feriepraktik. Men för de yngre eleverna har det inte erbjudits några sommarjobb – förrän nu.

– Vi ser ett behov av att fördjupa det arbetet, eftersom vi inte når alla, förklarar Jörgen Jonsson.

Grundskolechef Ewa Myhren fyller i:

– För elever som går i årskurs 6, 7 och 8 kan vi nu erbjuda sommarjobb på Målserums återvinningscentral, för de som behöver det som mest. Vi har 6-8 platser, och det räcker, säger hon.

Vilka elever som erbjuds sommarjobb bestäms av rektorer och elevhälsa.

Ny webbplats ska hjälpa tonårsföräldrar

Dessutom har kommunikationsavdelningen jobbat fram en ny webbplats på Vastervik.se, dit föräldrar kan vända sig. Det kommer finnas råd och tips med allt från hur man hanterar att ens barn har börjat snusa, till hur man ska tänka om barnet ska på fest. Här kommer det också finnas tips på gratisaktiviteter för unga.

Föreningar och arrangörer uppmanas också att dela med sig av olika evenemang – allt från simskola till konserter – i kalendariumet som finns på Vastervik.com, så att kalendern är uppdaterat med evenemang som kan locka unga.

Polisen ska vara en del av vardagen

Ulrika Fagerlind berättar också att hon och hennes kollegor under våren jobbat extra hårt med att besöka kommunens skolor.

– Vi ska inte bara synas när det händer något. Det ska kännas naturligt att vända sig till oss, förklarar hon. Hon kommer också signera ett brev som inför skolavslutningen går ut till vårdnadshavare.

Brevet innehåller information om de utmaningar som finns, och en vädjan:

– Jag saknar mammor och pappor på stan, säger hon, och förklarar att hon önskar att fler föräldrar skulle följa med deras barn till aktiviteter. Det kan vara omständligt och kanske kräver att man skippar grillölen, men fler borde ta ett större föräldraansvar, anser hon.

Vad ska man som utomstående vuxen göra om man ser en grupp ungdomar som skapar otrygghet? Många känner nog en osäkerhet för att ingripa efter mordet på Mikael i Skärholmen.

– Jag önskar att jag kunde säga att man självklart ska kunna hejda varje situation, men det beror på många faktorer. Är situationen hotfull ska man alltid kontakta oss. Nu kommer vi också ha ordningsvakter som jobbar på uppdrag av oss, säger hon.

Långsiktiga lösningen: lättad sekretess

Sedan årsskiftet jobbar kommunen och polisen i Västervik enligt SSPF: en samverkansform som gör det lättare att bryta sekretessen mellan myndigheter. Det ska hjälpa myndigheterna att fånga upp barn och unga i riskzon för kriminalitet. Satsningen har möjliggjorts genom medel från sparbanksstiftelsen.

– Vi har haft fyra-fem pågående ärenden. Det har gett god effekt. Vi trodde nog att det skulle bli svårare att få samtycke från de berörda föräldrarna, men de föräldrar vi träffar är glada att det blir förenklat. Vi märker att det är efterfrågat, säger Martin Ek.

Ulrika Fagerlind, kommunpolis, poängterar återigen att den breda massan av ungdomar är skötsamma.

– Men det finns tyvärr en del unga som kommit långt i sin kriminalitet och där skräddarsyr vi lösningar för varje individ, säger hon.

Annons:

Martina Gradian

martina.gradian@dagensvastervik.se

0767817450

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt