Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Hållbarhetsbokslutet för Västerviks kommun antogs efter votering

Hållbarhetsbokslutet antogs av KF efter votering

I måndags redogjorde Gun Lindberg, kommunens hållbarhetsstrateg, för det hållbarhetsbokslut som kommunen gör varje år, för att se om kommunen är på väg åt rätt håll vad det gäller att öka klimatåtgärder samt att se hur utvecklingen i kommunen är för befolkningen som lever här.

Annons:

Gun Lindberg tog upp att vi i Sverige lever som om vi hade 4,2 jordklot. Så mycket konsumerar vi svenskar varje år och det måste minska. Hon pekar på vikten av gemensamma målbilder som minska ökad konsumtion främst av olja och resor. Men även mer satsningar på källsortering och återvinning.

- Det handlar också om att inte tränga undan naturen vid byggnationer, inte förstöra den biologiska mångfalden, säger Gun Lindberg.

Totalt handlar hållbarhetsbokslutet om 17 punkter där den första är målet ingen fattigdom, som inte är nått i Västervik.

- Cirka åtta procent av barnen som bor i Västerviks kommun lever i ekonomiskt ohållbara situationer.

När det gäller matproduktionen är kommunen beroende av importerade varor i stor utsträckning, knappt en tredjedel av all mat produceras i närområdet. Då det gäller hur människor mår i kommunen visar det på att man känner större trygghet, förekomsten av fallskador har halverats de senaste åren. I skolan har meritvärdet ökat, jämställdheten ökar och inkomstspridningen mellan människor i kommunen ligger på relativt låg nivå. Det som oroat är den demografiska utvecklingen, att vi blir äldre och äldre samtidigt som den arbetande delen av befolkningen minskar.

Energianvändningen

När det gäller miljö och klimatanpassade åtgärder finns det mer att arbeta med.

- Det finns i kommunen 8 000 enskilda avlopp. 3 000 av dem har åtgärdats så de släpper ut mindre näringsämnen.

När det gäller energianvändningen minskar den i kommunen. Men när det gäller utsläpp av växthusgaser minskar de inte utan går svagt uppåt istället.

- Kommunen har köpt in 17 elbilar och 128 biogasbilar. Tyvärr så envisas en hel del tjänstemän att tanka bensin och diesel i ställer för gas när de ska åka på tjänsteärende. Det måste bli en bättring.

Invånarna i kommunen måste bli bättre på att avfallshantera och att minska matsvinnet samt att minska konsumtionen.

Västerviks kommun arbetar också internationellt med att förbättra miljön och klimatet runt Östersjön tillsammans med andra länder som har kust mot innanhavet.

- Det vi måste göra är att fortsätta arbetet med vattenfördröjande åtgärder, sa Gun Lindberg.

Debatt

Efter Gun Lindbergs presentation följde en debatt i kommunfullmäktige om hållbarhetsbokslutet.

- Den här dragningen visar att vi måste göra mera. Många människor oroar sig för klimathotet och börjar källsortera lite grann, men det är bara att skrapa på ytan, sa Leif Svensson (V).

Harald Hjalmarsson (M) vill att kommunen inrättar en hållbarhetsberedning.

Akko Karlsson (MP) menar att det är vi som bor och lever här och nu som måste ta ansvar för den luft vi andas och det vatten vi dricker.

- Hur ska vi annars kunna svara våra barn när de ställer oss mot väggen – Ni visste men varför gjorde ni ingenting.

Tommy Ivarsson (SD) anser att det är bra att kommunen arbetar med miljö – och klimat, men varför ska kommunen lägga pengar på klimathöjande åtgärder i andra länder. Han ville att den delen i hållbarhetsbokslutet att kommunen ska jobba med andra delar av världen skulle strykas.

Jon Sjölander (M) menar att kommunen ska ta hjälp av AI (Artificiell intelligens) för att minska klimatpåverkan.

Anna Bodja (MP) menar att av de tre benen som ett samhälle vilar på står bara ett av dem på en plattform och bär upp de övriga två.

- Det är det ekologiska benet, står inte det benet stadigt på plattformen faller de andra benen, det ekonomiska och det sociala.

När hållbarhetsbokslutet skulle beslutas, valde SD att begära votering om sin ståndpunkt, som föll vid omröstningen. 45 ledamöter röstade för att godkänna bokslutet medan sju, SD valde att rösta nej medan tre ledamöter lade ner sina röster.

  

Annons:

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

1 kommentar

Göran Nordström 2019-04-30 18:06:06

Hur gick det med pengarna 5 mkr till södra infarten. Vilka var emot/för?

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion