Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Kommer du försöka minska dina koldioxidutsläpp efter bränderna i Australien?

Svarsalternativ:

Ja
Nej
RöstaSe resultat

Annons:

Miljö - och byggnadsnämndens yttrande om gamla vattentornet

Nämndens yttrande – gör ny utredning om hälsorisker vid gamla vattentornet

Miljö – och byggnadsnämnden har yttrat sig om detaljplanen för området runt gamla vattentornet i Västervik. I yttrandet tar man upp strålningsnivåerna från berget, hälsorisker samt att den grönyta som finns gamla vattentornet kan användas till dagvattenhantering istället för bostäder.

Annons:

Planområdet omfattar ett område kring det gamla vattentornet på Kattkulleberget. Området är idag inte planlagt mer än som vattentorn. Planens syfte är att planlägga gamla vattentornet, samt områdena närmast tornet komplettera med nya byggnader, i första hand som bostad och kontor.

Miljö – och byggnadsnämnden har lämnat in ett yttrande till samhällsbyggnadsenheten. Där skriver nämnden.

  • Den byggbara ytan i planområdets östra del bör justeras. Det framförs intentioner att suterränghus ska byggas på platsen. Om så är fallet bör den aktuella ytan och bestämmelserna anpassas för det.
  • Delar av Västerviks kommuns geologi intresserar geologer nationellt, bland annat med anledning av flera stora uranförekomster och berggrundens komplexitet. Den största uranmineraliseringen är den vid gamla vattentornet. Strålningen är väl dokumenterad och har lokala maxnivåer som är mycket höga. Eftersom strålningsnivåerna lokalt är mycket höga behöver man kunna visa att exploateringen med 20 bostäder inte medför hälsorisk vid utomhusvistelse.
  • Den äldre radonmätningen förhåller sig enbart till byggnation/utbyggnad i vattentornet. I den aktuella planen bebyggs en betydligt större yta med bostäder och tillhörande utemiljöer. Miljö – och byggnadskontoret bedömer att en förnyad utredning görs kring hälsorisker.
  • Den grönyta som finns vid gamla vattentornet är ett område som kan vara värdefullt för dagvattenhantering som fördröjning vid stora flöden. Om det bebyggs blir det inte möjligt.

 

  

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion