Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Hur har regeringen hanterat coronakrisen?

Svarsalternativ:

Bra
Dåligt
Vet ej
RöstaSe resultat

Annons:

IVO:s granskning visade att socialnämnden bröt mot lagen

Socialnämnden fick kraftig kritik från JO –(Justitieombudsmannen), i februari 2019, där allvarliga kunskapsbrister konstaterades hos nämnden gällande bestämmelser i LVU (Lagen om vård av unga). Därefter har IVO (Inspektionen för vård och omsorg) granskat nämnden och lägger nu ner ärendet.

Annons:

IVO konstaterar i sin utredning att socialnämnden inte upprättade genomförandeplaner i samband med barnets eller ungdomens placering.

- Vi vill betona att det är nämndens ansvar att se till att en genomförandeplan upprättas, skriver IVO.

IVO har hittat att det varit oklart varför genomförandeplan inte har upprättats. I övriga fall gjordes en genomförandeplan efter vårdens avslut.

- En sådan hantering går emot lagen, skriver IVO.

Med anledning av den allvarliga kritiken från JO, har nämnden bedrivet ett omfattande förbättringsarbete för att säkerställa en rättssäker handläggning.

Bland annat har nämnden upprättat en handlingsplan och en dialog påbörjats mellan berörd enhet och nämnden.

En intern granskning där samtliga ärenden som hade handlagts med stöd av LVU, mellan 1 januari 2014 till den 11 februari 2019 har genomförts. Både avslutade och pågående.

Kommunens revisorer har beställt en extern granskning av nämndens arbete med orosanmälningar och uppföljning av placerade barn.

Nämnden har sett över och reviderat sina rutiner gällande handläggning och uppföljning av placerade barn samt utbildning i dokumentation erbjuds samtliga handläggare.

- Mot bakgrund av ovanstående beskrivning bedömer vi att nämnden har beredskap för att fortlöpande utveckla och säkra verksamheten, skriver IVO.

 

  

Annons:

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion