Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Hur har regeringen hanterat coronakrisen?

Svarsalternativ:

Bra
Dåligt
Vet ej
RöstaSe resultat

Annons:

Det har skickats ytterligare en skrivelse angående upprättandet av en detaljplan för Tändstickan 3

Gällande upprättande av detaljplan för Tändstickan 3 och del av Västervik 4:29.

Ytterligare en skrivelse har skickats till Västerviks kommun gällande upprättandet av detaljplan för Tändstickan 3 och del av Västervik 4:29. Man menar att ett så högt hus som 8 – 10 våningar, måste föregås av en miljökonsekvensbeskrivning.

Annons:

Från Tändsticksberget har man idag en vacker utsikt över stadsbilden, vilken skulle försvinna om ett höghus byggs. 

En hög bebyggelse skulle även ha negativ inverkan på naturupplevelsen och friluftslivet i området, samt bilden av Västervik som en skärgårdsstad. 

Kommunens dokument brister avseende miljöpåverkan på angränsande nyckelbiotop, som även ingår i ett förslag till kommunalt naturreservat.

Nyckelbiotopen har nationellt klassade naturvärden och är en Natura 2000 spridningskorridor. Se Skogsstyrelsens ärendebeteckning: N 4576-1998.

 Påverkan på nyckelbiotopen från upp till 8-10 våningars byggnader kommer att vara påtaglig. En komplett miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas. I den behöver bl.a. riskerna av beskuggning på nyckelbiotopen beaktas, samt krav på vilka ekar som skall bevaras.

 Gällande byggnationen är det viktigt att den utformas på ett sådant sätt att sydslänten i nyckelbiotopen på andra sidan vägen inte blir utskuggad. Rödlistade arter som apollofjäril och reliktbock är mycket värmekrävande och hinner inte med sin utveckling om deras livsmiljöer blir utskuggade. Kärleksört, apollofjärilens värdväxt, växer i vägkanten/slänten och reliktbock lever i några av de äldsta tallarna längs medvägen. 

 

  

Annons:

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion