Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Överklagar domstolens beslut om att tillåta uppförandet av en 90 meter hög mast

Överklagar byggnation av 90 meter hög mast

Miljö-och byggnadsnämnden överklagar Mark- och miljödomstolens beslut om att bevilja bygglov för en 90 meter hög mast i Skedshult-Ravenäs.  


  

Annons:

I november 2018 avslog nämnden en bygglovsansökan för att uppföra en 90 meter hög mast med tillhörande teknikbod inom fastigheten Ravenäs 1:2, för det mobila telefonnätet. Masten skulle uppföras i ett skogslandskap där det förekommer skogsfågel, framförallt tjäder. Masten hålls uppe med hjälp av stag och kraftiga vajrar vilka fåglar inte ser utan krockar med när sikten är dålig.

Nämnden anser att det räcker med de två masterna för mobilt telefonnät som redan finns i närheten av platsen, 900 meter söder och 600 meter nordväst om den ansökta platsen.

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen av sökanden. Länsstyrelsen gjorde samma bedömning som nämnden och avslog bygglov för masten.

Den sökande överklagade då till Mark-och miljödomstolen som meddelade sim dom i februari 2020 att upphäva nämndens beslut för att nämnden ska bevilja bygglov.

Nu väljer miljö-och byggnadsnämnden i Västervik att överklaga domen till högsta instans, mark-och miljööverdomstolen. Som grund för prövningstillstånd anser nämnden att den huvudsakliga argumentet nämnden haft i sitt beslut om avslag ska prövas av domstolen istället för de beslutsgrunder som Mark-och miljödomstolen hänvisat till i sin dom.

 

  

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion