Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Så ligger Västerviks kommun till med arbetet mot att bli fossifritt år 2030.

Så ligger kommunen till i arbetet med fossilbränslefri Region 2030

Region Kalmar arbetar för att Kalmar län ska bli en fossilbränslefri region 2030. Arbetet genomförs i länets tolv kommuner, Region Kalmar, Energikontor Sydost och Linnéuniversitetet.

Varje kommun får ge sin lägesbild över hur arbetet fortgår inom tre områden, grön el, transporter och bostadsenergi. Bland annat har de resfria mötena minskat med 272 procent under 2019.

 

  

Annons:

Ett handlingsprogram har tagits fram för att visionen fossilbränslefri Region ska ha uppnåtts till 2030. Där finns 23 gemensamma punkter som alla deltagarna ska arbeta efter och som redovisas för hela området. Redovisningen visar att sju punkter är grön markerade, genomförda. Tolv punkter är gulmarkerade, påbörjade. Två punkter är rödmarkerade, ej genomförda samt två punkter vita, kommer att påbörjas under 2020.

Hälften av kommunerna har svarat

Av de tolv kommuner som deltar i arbetet har bara hälften av kommunerna svarat på frågor som rör handlingsprogrammet och hur man arbetar för en fossilbränslefri region 2030. En av kommunerna som svarat är Västerviks kommun.

De frågorna rör grön el, transporter och uppvärmning av offentliga bostäder och lokaler.

Västerviks kommun svarar på följande sätt på de tre punkterna.

Grön el

Västerviks kommun köper in 100 procent förnyelsebar energi från och med 2015. Västervik Miljö & Energi producerade 2019 fjärrvärme från utsorterat avfall och biobränsle samt producerade 23,4 GWh elkraft. Västerviks Bostad har solceller som producerar 72,8 MWh.

Transporter

48 procent av kommunens lätta lastbilar och personbilar drevs med biogas, el eller HVO. Kommunen har 125 biogasbilar och 25-talet elbilar. Resandet med privata fordon mot milersättning har minskat med 1 000 mil under 2019. Tio – talet lätta lastbilar som drivs med HVO har köpts in och ersatt lätta lastbilar som drivs med diesel.

Antalet resfria möten ökade med 272 procent under 2019. Koldioxidutsläppen minskade med 0,16 ton per person under förra året. Bussarna i kollektivtrafiken är fossilbränslefria men inte länstågen.

Under 2019 kördes VMEAB:S tunga fordon i huvudsak med fossilfria bränslen (HVO eller biogas) Motsvarande krav ställs också på entreprenörer där det är möjligt.

Energianvändning i offentliga bostäder och lokaler

Energianvändningen i offentliga bostäder och lokaler som ägs av Bostadsbolaget och TjustFastigheter har nått målet på att minska energianvändningen med fem procent. Västerviks Bostad AB har minskat energianvändningen under 2019 med 10,3 procent och TjustFastigheter har minskat sitt energianvändande med 6,5 procent.

 

  

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion