Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Kommunfullmäktige beslutade om kommunens budget 2021.

Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunens budget efter votering

Det blev som väntat ingen definit beslut om kommunens budget för 2021 vid dagens kommunfullmäktige. Det ersattes av en förlängning av förra årets budget som ska efterföljas av politiska samtal fram till november månad då den definitiva budgeten ska beslutas. Samtidigt menade flera politiker att debatten kunde liknas vid en cirkusföreställning, ett spel för galleriet, då någon budget inte gick att fastställa definitivt innan de breda partiöverspännande samtalen genomförts under sommaren och hösten.

Annons:

Det var Coronapandemin som gör det ekonomiska läget så svårt i att förutse i Västerviks kommun. Alla partier var överens om att de samtal som ska inledas redan i morgon tisdag, kommer att ge en bred lösning på de utmaningar som kommunen står inför.

- Det finansiella målet är 0 procent av våra skatteintäkter för 2021. Vi kommer att klara av det med hjälp av delar av den resultatutjämningsreserv som infördes i kommunen för ett antal år sedan, sa Dan Nilsson.

Han påtalar att det man ska samtala om är miljö, skola och omsorg, som är de viktigaste utmaningarna inför framtiden som kommunen står inför.

Moderaterna välkomnar att det blir en preliminär budget och att breda politiska samtal väntar. Samtidigt menar de att det krävs åtgärder nu för att klara kommunens utmaningar.

- Vi ska inte använda resurserna kortsiktigt så vi hankar oss fram. Vi behöver göra förändringar som ger ökad kvalitet till lägre kostnader och tillsammans med näringslivet utveckla kommunen, sa Harald Hjalmarsson.

Sverigedemokraterna har inte lagt några ekonomiska yrkanden i sin budget. De inväntar också de breda samtalen under sommaren och hösten. Däremot har de en ambition.

- Vi vill att kommunen svällande administration ska se över, sa Dan Larsen.

Kjell – Åke Larsson Centerpartiet, menar att klimatomställningen, näringslivet, de gröna näringarna, Västervik Framåt och kommunens verksamheter är viktiga att föra in i diskussionen.

Jenny Svensson Socialisterna Välfärdspartiet, vill slippa fortsatta nedskärningar inom de kommunala verksamheterna. Istället anser partiet att kommunen ska slopa sitt inflytande i Västervik Framåt och stoppa alla inbetalningar dit samt att de politiska arvodena ska stoppas.

Teaterföreställning

Leif Svensson Vänsterpartiet lovade att varje sten ska vändas på i kommunen för att rädda välfärden i kommunen. Inledningsvis av sammanträdet, föreslog han tycker att debatten var överflödig och menade att beslutet i dag skulle vara ett inriktningsbeslut. Och menade att först skulle man fatta ett beslut om budget 2021, så att verksamheterna skulle kunna börja jobba redan nu, men att kommunfullmäktige har möjlighet att riva upp hela budgetbeslutet redan i november. Han var dock inte nöjd med kommunfullmäktiges ordförande och menade att fortsatt debatt var överflödig.

- Det är att likna vid en teaterföreställning.

Han fick medhåll av sin partikamrat Mariann Gustafsson.

- Ge oss en anledning till att inte säga som det är, att vi förlänger nuvarande budget, sa hon.

Andra partiföreträdare var med lydiga när de presenterade sitt politiska partiers förslag.

Fredrik Lindström, Liberalerna, vill att kommunen ska genomsyras av kompetens genom kompetenshöjning hos chefer, tjänstemän och politiker.

Maud Ärlebrant Kristdemokraterna är oroliga för att antalet barn i barngrupper blir fler istället för färre med den budget som föreslås nu.

Jonas Jalkteg Westerwikspartiet menar att kommunen ska öka sina investeringar tillsammans med näringslivet för att få fart på ekonomin.

Anna Bodjo Miljöpartiet ser att miljö-och klimatarbetet fortsätter på det goda sätt som kommunen har gjort hittills. Hon hoppas också att Coronapandemin skapar tillit, vilket är en garant för ett gott samarbete.

Votering

Efter att samtliga partier sagt sina ståndpunkter ajournerades sammanträdet innan beslut skulle fattas. Tre partier Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ansåg inte att de styrande skulle få igenom den första attsatsen i budgetförslaget, det förslag som Leif Svensson (V) tidigare lämnat. Socialisterna Välfärdspartiet röstade för sitt eget förslag.

Efter votering beslutade kommunfullmäktige att gå på kommunstyrelsens förslag till budget, att budgetförhandlingarna återtas i november efter att breda politiska samtal har föregått beslutet under sommaren och hösten.

 

 

 

 

  

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion