Annons:

Arbetsgruppen för Yxern har nu fått i uppdrag att lämna in en ansökan om ny vattedom för sjön. Foto: Arkivbild

Ett steg närmare ny vattendom för Yxern

Ett steg är taget närmare en ny vattendom för sjön Yxern. Kommunstyrelsen i Vimmerby har nu gett i uppdrag till den gemensamma arbetsgruppen att lämna in ansökan om omprövning av den befintliga vattendomen.

Annons:

Även om läget har varit stabilt i år, så har sjön Yxern de senaste åren drabbats hårt av variationer av vattennivåer.

Den ursprungliga vattendomen för sjön är från 1938, men en tillfällig vattendom om begränsad reglering har temporärt förbättrat tillståndet i sjön.

När kommunstyrelsen i Vimmerby hade möte på tisdagen gav man i uppgift till Yxerns arbetsgrupp, bestående av politiker och tjänstemän från Vimmerby och Västerviks kommun samt representanter från intresseorganisationer, att lämna in ansökan om omprövning av den befintliga vattendomen.

– Det handlar om att vi vill få till en naturlik avrinning från sjön. Samma beslut kommer fattas i Västervik, om det inte redan har gjort det, samt Tekniska Verken i Linköping, säger Marie Nicholson, vice ordförande i KS.

Förslag finns framme

Ett förslag har tagits fram av Watermark Consulting AB, vilket innebär att Yxerns regleringsdamm rivs så att sjön återställs till en naturlik situation där vattenståndet samvarierar med naturliga nederbörds- och avrinningsförhållanden.

I den utsprängda utloppsfåran upp- och nedströms dammläget föreslås utfyllnad och bottenuppbyggnad på ett naturanpassat sätt, så att vandringsmöjligheter för fiskar återskapas mellan Yxern och Yxeredsån.

Tror på ekonomiskt stöd

– Den 1 september hölls det ett stormöte med intressenter och framför allt de som bor längs med Yxeredsån. Vad jag förstod så hade det varit ett positivt möte, och alla verkar vara överens om att det här är bästa sättet att få till en hållbar lösning, säger Marie Nicholson.

Kommunerna avser att söka stöd för projektet, och ser det också som högst troligt att man beviljas det.

– Om vi inte får det så blir det kommunerna som får stå för kostnaderna. Hur stor den i så fall blir är svårt att säga nu, men vi har pratat om runt ett par miljoner per kommun, berättar Marie Nicholson.

– Men även om vi får tillåtelse att göra den här tröskeln, så kan vi fortfarande välja att inte göra det vid ett senare tillfälle. Vi har inte förbundit oss till några kostnader.

Till mark- och miljödomstolen i mars 

Det man även gör nu är att ansöka om en förlängning av den tillfälliga vattendomen tills dess att den nya gäller, så att man försäkrar sig om att det inte ska se några förändringar under den här tiden.

Preliminärt tas ärendet upp i mark- och miljödomstolen i mars 2021.

– Sådant här tar tid, men när vi väl har fått tillstånd att göra det så är själva tröskeln inte så svår att bygga, säger Marie Nicholson.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt