Annons:

Socialnämnden Ingela Svensson (C) Jörgen Olsson socialchef och Jon Sjölander (M).

IVO sågar socialnämnden i kommunen totalt när det gäller äldreomsorgen

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) riktar förödande kritik mot socialnämnden för det undermåliga uppföljningsarbete de gör mot kommunens särskilda boenden. Först gäller det boendena Vapengränd och Lindögården, där allvarliga brister har skett som lett till missförhållande och vårdskador.

Annons:

IVO riktar hård kritik mot socialnämnden i Västerviks kommun när det gäller hur de sköter tillsynsarbetet på äldreboenden i kommunen. Enligt IVO har de huvudansvaret för hur arbetet sköts på alla särskilda boende i kommunen och där missförhållande upptäckts har nämnden infört åtgärder men man har inte i tillräcklig utsträckning följt upp att åtgärderna följs. Det gäller på de två särskilda boenden som IVO inspekterat under 2020 samt flera andra boenden i kommunen där anmälningar kommer in till IVO.

- Därför kommer IVO fortsätta granska socialnämndens systematiska kvalitetsarbete inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvård, skriver IVO.

Vapengränd och Lindögården

IVO riktar skarp kritik gällande de särskilda boendena Vapengränd och Lindögården i Västervik, som de har inspekterat och utrett.

- Det har funnits missförhållande och vårdskador för de boende på de boendena. Det finns risk för ytterligare missförhållande och vårdskador för personer som bor där, skriver IVO.

Bristerna som IVO konstaterat är:

  • Samverkan
  • Informationsöverföring
  • Följsamhet gällande rutiner och processer så som avvikelserapportering och dokumentation och arbetssätt.
  • Uppföljning och egenkontroll.

Svårt rekrytera personal

IVO ser att grunden till bristerna och varför de förekommer är att det finns stora svårigheter att rekrytera personal.

- Allt från undersköterskor, sjuksköterskor och chefer har varit svårt att rekrytera. Detta har inneburit att ny personal inte haft tillräcklig kompetens samt att boendena fått anlita sjuksköterskor från bemanningsföretag, vilket medfört sämre kommunikation, kontinuitet och kännedom om personer som bor på boendena, skriver IVO.

Enligt IVO är det socialnämnden som är ytterst ansvariga för de särskilda boendena som granskats.

IVO menar också att det fortsatt finns brister i verksamheterna som är kopplade till äldrevården på övergripande nivå. Förutom stora brister i Vapengränd och Lindögården som IVO har granskat, har det kommit in flera andra anmälningar mot andra särskilda boenden i kommunen som uppvisar liknande brister. På grund av alla anmälningar som nu kommer in till IVO mot de förhållande som finns på särskilda boenden i kommunen kommer IVO fortsätta granska socialnämndens systematiska kvalitetsarbete.

  

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

LEDIGA JOBB

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta