Annons:

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att skolan bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. FOTO: MostPhotos.

Åtgärdskrav efter granskning av skolkränkningar i Västervik

En skola i Västervik krävs nu vidta åtgärder i sitt arbete mot kränkande behandling, detta efter att Barn- och elevombudet granskat ett ärende rörande en utsatt elev.

Annons:

Den 16 mars i år inkom en anmälan till Barn- och elevombudet. En elev på en skola i Västervik ska upplevts vara utsatt för kränkande behandling vid upprepade tillfällen.

Myndigheten kräver nu att Västerviks kommun vidtar åtgärder så att skollagen uppfylls senast den 18 oktober 2021.

Mot bakgrund av omständigheterna i ärendet anser Barn- och elevombudet att det inte finns förutsättningar att framställa något skadeståndsanspråk mot komunnen.

Annons:

Elliot Klint

elliot.klint@gmail.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt