Annons:

Så mycket ökar kostnaderna för äldre i Västerviks kommun 2019

Så mycket mer kostar det för äldre 2019

Inför 2019 höjs priserna för många äldre som bor i Västerviks kommun. Kostnaderna ökar även för läkemedel och sjukvård. DVV har kartlagt vilka kostnader som ökar för äldre i år och hur mycket kostnaderna har ökat i jämförelse med förra året.

Annons:

Priserna ökar för alla äldre 2019. De kommunala avgifterna höjs, en del kraftigt andra mer sparsamt. Även kostnader för vård och medicin höjs och det slår ofta mot äldre personer.

 För de äldre som bor hemma och som har hemtjänst ökar kostnaden från 270 till 300 kronor per timme. Maten som körs hem till personer ökar kraftigt, från 49,50 till 64 kronor. Avgiften för trygghetslarm ökar från 190 till 250 kronor.

Kostnader för hemsjukvård ökar från 265 kronor till 300 kronor i timmen och hembesök av sjukvårdspersonal ökar från 159 till 200 kronor per gång.

För äldre som kommer upp i en månadskostnad, förutom mat, över 2089 kronor i månaden betalar inte mer ändå. Det kallas för maxtaxa. Det avgiften har också höjts från 2018 till 2019 från 2 044 till 2089 kronor, en höjning med 45 kronor i månaden.

Särskilt boende

Personer som bor på ett särskilt boende betalar en avgift för kost och hyra. Den avgiften kan inte räknas in i maxtaxan. Hyreskostnaden beror på vilket boende man bor på. Avgiften för kost är 125 kronor per dag, vilket är en höjning med 23 kronor.

Hur stor den avgift är som äldre betalar för att bo på ett särskilt boende varierar. Anledningen är att alla ska ha rätt till ett minibelopp per månad att använda till annat. Det beloppet är 5 291 kronor per månad för ensamstående och 4 435 kronor för sambo eller gifta.

Har en person låg pension och låga inkomster kan de söka bostadsbidrag som täcker upp så att de kan ha kvar sitt minibelopp. Har man hög pension och höga inkomster får man betala mer i avgift.

Sjukvårdskostnader

Kostnaderna för sjukvård- och läkemedel ökar också under 2019. Högkostnadsskyddet höjs med 50 kronor lika mycket höjs högkostnadsskyddet för medicin. Även tandvårdskostnaderna höjs från den 15 januari i år. Gruppen äldre är de som drabbas mest av de kostnadsökningarna, då de har sämre hälsa och i behov av fler mediciner.

Tillagningskök

I Västerviks kommun finns det fler äldreboende som har egna tillagningskök. Priset för en måltid kostar 70 kronor, den kostnaden ökar inte. Däremot höjs priset för personer som inte är pensionärer och som väljer att äta där från 80 till 85 kronor.

Det har tidigare funnits vissa skillnader mellan boende i kommunen gällande kolsyrad dryck. Hos en del boende har kolsyrad dryck ingått i de 70 kronor som måltiden kostat, men sedan årsskiftet kostar det numera 10 kronor extra vid alla boenden.

Ökade kostnader

Totalt sett ger prishöjningarna för äldre en stor kostnadsökning för äldre då den disponibla inkomsten är lägre för pensionärer än andra grupper i samhället.

Högkostnadsskyddet ökar med 540 kronor om året

Högkostnadsskydd och läkemedel ökar med minst 100 kronor om året.

Tandvårdskostnaderna höjs under 2019.

Bor man på ett särskilt boende där det har varit kostnadsfritt att dricka en lättöl till maten ökar den kostnaden med 10 kronor om dagen.

 

 

 

 

 

  

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt