Annons:

Markus Nord berättar vilka åtgärder som ska göras för att växtligheten i Gamlebyån ska minska.

Därför tar växter över i Gamlebyån - aktionsgrupp vill att ån tas om hand

En aktivitetsgrupp för Gamlebyåns bevarande har bildats och två av dessa personer har skrivit till Västerviks kommun, där de skriver att kommunen måste rensa upp i Gamlebyån. Anledningen till den myckna växtligheten är övergödning och det låga vattenståndet.

Annons:

Gamlebyån rinner bland annat genom Unos Park och den håller på att växa igen, anser aktionsgruppen. Med i brevet till kommunen har de skickat med bilder hur ån ser ut idag, jämfört med hur den såg ut förr, när växtlighet togs bort.

- Jämför man hur åarna sköts i våra grannkommuner blir man heligt förbannad. Hur kan Västerviks kommun vara så totalt nonchalanta mot invånarna i Gamleby, skriver aktionsgruppen.

De skriver också att de varit i kontakt med länsstyrelsen i Kalmar för att få veta om kommunen ansökt om att få rensa upp i ån. Det finns inte någon sådan ansökan i augusti eller september.

Måste göra många åtgärder

Markus Nord vid naturum i Västervik, säger att kommunen nu ser över den plan som man har för Gamlebyån.

- Vi tittar på hela Gamlebyån från Rödja ner till åmynningen i Gamlebyviken och där ingår den delen av ån som rinner genom Unos Park, säger Markus.

Det man planerar för just nu är att hyra in en klippskopa som kan användas av en grävskopa som klipper av växtligheten under ytan utan att sedimenten i Gamlebyån rörs upp och vattnet blir väldigt grumligt.

- Vi ser punkter i Gamlebyån och andra vattendrag, där vi behöver göra sådana åtgärder.

Symtomåtgärd

Växtligheten i Gamlebyån påverkas främst av det näringsläckage som kommer från lantbruket runt ån längre upp samt att det inte finns så mycket skugga runt ån. Det gäller på flera platser längs med ån och det gäller också i Unos Park.

- Vi har arbetat mycket med lantbruket för att minska läckaget. Samtidigt är vattennivåerna i våra vattendrag väldigt låga just nu. För Gamlebyåns del gör det att vattnet i princip står stilla vilket leder till att näringsämnen finns kvar i ån. Mycket av den näringen som finns i Gamlebyån ligger sedan gammalt kvar i sedimenten. Därför ökar växtligheten i ån just nu. Icke vattenlevande växter ut i ån då det är torrt i långa perioder, säger Markus Nord.

Kommunen kommer också söka LONA-pengar för att genomföra ett skuggningsprojekt av Gamlebyån i Unos Park.

- Plantera blommande träd och buskar vid sidan av ån. Förutom att skuggan minskar tillväxten av växter i ån ökar det också den biologiska mångfalden.

Vilken typ av träd tänker ni plantera?

- Det vet vi inte än utan det ska vi diskutera med de som är ansvariga för parker i kommunen. Meningen är att de ska smälta in i Unos park också, säger Markus Nord.

  

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

LEDIGA JOBB

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta