Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Västervik. Genom att använda Dagens Västervik tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

  • Två av de berguvsungar som ringmärkts i år.

  • Kent Gullqvist och Larsgunnar Nilsson ringmärker berguvsungar

I år har berguvarna i Västerviks kommun haft ett gott år!

Årets inventering av berguv i kommunen har genomförts och resultatet är det bästa på många år. Vi har funnit lyckad häckning på 14 platser och totalt har 30 ungar konstaterats. Detta är ett betydande tillskott i vår berguvspopulation (=beståndet av berguv). Det skriver Larsgunnar Nilsson, Tjust fågelklubb i ett pressmeddelande.

Annons:

Antalet berguvar i Sverige är minskande och arten är hotad. I 2008 – 2009 års rikstaxering uppskattades antalet par i Sverige till ca 470, men nu tros beståndet vara nära halverat. Arten är rödlistad som sårbar (VU), varför speciella åtgärder skall vidtas för att beståndet skall bevaras. Bland annat har berguvspopulationen i Stockholms län nära halverats och i Dalarna och Norrland finns det knappast några uvar kvar. Under åren 2019 och 2020 genomför BirdLife Sverige en riksomfattande inventering av berguv för att bättre kunna uppskatta populationens storlek. Vår inventering i kommunen har nu skett för sjätte året i rad och årets inventering ingår i riksinventeringen.
Berguvarna i Västerviks kommun ingår i ett kärnområde för berguv som sträcker sig från nordöstra Smålands skärgård till och med Södermanlands skärgård. Berguvarna i detta område överlevde jordbruksgifterna från 1950 till 1970-talet, eftersom den i stor utsträckning livnär sig på sjöfågel, vitfågel och vattensork, arter som blev mindre utsatta för jordbruksgifter. En stor insats med uppfödning och utplacering av närmare 3000 berguvar har skett i hela landet från slutet av 1960-talet fram till cirka år 2000. Uppfödningen och utplaceringen ansågs så lyckosam att den i stort sett avbröts. Men sedan dess har populationen i landet bara minskat. Minskningen beror av flera orsaker. De uppfödda och utplacerade uvarna kom i stor utsträckning att livnära sig på råttor vid soptippar. Med miljösanering av soptipparna försvann råttorna och detta var ett stort avbräck för dessa uvar. De främsta orsakerna till berguvarnas minskning beror på oss människor, t.ex kraftledningar (både elektrisk avrättning och kollision), kollisioner med trafik, förstörelse av boplatsmiljö genom störande bebyggelse och skogsavverkningar), minskad födotillgång pga ändrat jord- och skogsbruk, störningar vid boplatser genom fritidsaktiviteter (bergsklättring, sportfiske, etc). Genom vår inventering av berguv har vi fått god kunskap om var berguvens bon finns och vi försöker se till att platserna blir skyddade mot alla former av störningar. Bland annat håller vi hög sekretess om var dessa boplatser finns och endast ansvarig vid länsstyrelsen får del av informationen. Tyvärr finns det fortfarande människor som inte vill artens bästa och fortfarande förekommer olaglig insamling både av ägg och ungar. Vi som trodde att sådant hörde till historien! 
Men i år har berguvarna haft ett bra år i Västervik vilket är otroligt glädjande! Berguven är världens största uggla och otroligt imponerande att se. Med den närvaro av arten som finns här borde berguven utses till kommunens fågelart (varje kommun både i Östergötland och i Skåne har utsett sin egen fågelart). 
Tjust Fågelklubb (www.tjustfagelklubb.se) fortsätter med inventeringen och uppföljningen av berguvarna i kommunen. Vi är väldigt tacksamma för all den information vi kan få om berguvens närvaro i kommunen. Kanske kan din information bidra till att vi ytterligare kan förbättra skyddet av arten? Hör av dig med förtroende till undertecknade! Kontaktuppgifter finns på www.tjustfagelklubb.se.

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion