Annons:

Ragnar Åhgren fortsätter som styrelseordförande för Inzile AB efter att bolaget fått en ny styrelse.

Inzile AB har fått ny styrelse och ger ut fler aktier

Västerviksbaserade elfordonsföretaget Inzile AB har fått en ny styrelse där Ragnar Åhgren fortsätter som styrelseordförande, han är sedan tidigare huvudägare i bolaget.

Annons:

Inzile AB har haft en turbulent tid bakom sig. Hela styrelsen har avgått förutom Ragnar Åhgren. Många av företagets anställda har blvit uppsagda och företagets vd har sagt upp sig.

I dag den 20 september har bolaget haft en extra stämma där flera viktiga beslut för bolagets framtid fattades.

Bolagsstämman beslutade:

·     Stämman beslutade att godkänna Bolagets förvärv av aktier i QEV Tech Holdings S.L.
        

·     Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av högst 33 759 717 aktier. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma endast eFashion Championship PTE Ltd. Betalning för tecknade aktier ska ske med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet är giltigt intill tiden för årsstämman 2022.
      

·     Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Ragnar Åhgrens förslag, att välja Håkan Örtenholm, Måns Sjöstedt och Leif Lindqvist till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2022. Beslöts att välja Ragnar Åhgren till styrelsens ordförande.

Samtliga beslut togs i full enighet.

Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Dagens Västervik har försökt att nå Ragnar Åhgren utan att lyckats. 

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt