Annons:

Mia och Patrik startar eget med sina egna livserfarenheter i botten

De före detta chefskollegorna på ALV, Patrik Svedberg och Mia Thelin, startar företag ihop. Foto: Micael Rundberg

Mia och Patrik startar eget med sina egna livserfarenheter i botten

I flera år var de chefskollegor på Astrid Lindgrens Värld. Nu startar Mia Thelin och Patrik Svedberg ett företag tillsammans där de ska coacha organisationer och privatpersoner att hitta rätt framåt. Med sig in i bolaget har de båda en stor portion livserfarenhet bestående av både välmående och "illamående".
– Man kan inte ta andra längre än man själv har kommit, säger Mia Thelin.

Annons:

Tillsammans har Vimmerbyborna Mia Thelin och Patrik Svedberg närmare 40 års erfarenhet av chefsyrken och ledarpositioner. Senast kommer de båda från Astrid Lindgrens Värld där de har jobbat som chefskollegor i tio år.

Längs vägen har de skaffat sig erfarenheter och kunskaper som nu ska omsättas till att hjälpa företag, organisationer och privatpersoner, i första hand inom Kalmar län, att ta sig vidare på sin väg framåt. Härom veckan lanserade man sitt nya företag, Coachbruket AB.

– Vi började utbilda oss för flera år sedan, med målet att också implementera ett coachande förhållningssätt i arbetet som chef, vilket är ett ganska vanligt begrepp. Vi fick blodad tand, och här är vi nu, berättar Patrik Svedberg.

Både Mia och Patrik är diplomerade professionella coacher och coachande handledare. Man följer den internationella branschorganisationen ICFs riktlinjer och arbetar också kontinuerligt med sin egen utveckling.

Kommer jobba brett

Professionell coachning är en yrkeskategori och en samtalsmetod som ska hjälpa människor att komma vidare och ta sig dit de vill. Det kan vara allt ifrån någon som har ett väldigt tydligt mål om vad man vill nå, göra eller vart man ska, till någon som vill förflytta sig som människa – kanske få bättre självkänsla, må bättre, hitta glädje eller ta sig från något till något annat.

– Vi ser att coachyrket växer överallt, så även efterfrågan. Det har sporrat oss att ta steget, och förhoppningsvis kan vi vara ett attraktivt alternativ för företag och privatpersoner i vårt område. Vi kommer jobba brett och inte begränsa oss till ämnen, företag eller geografi, men sedan har vi ju en naturlig erfarenhet av besöksnäringen – den typen av verksamhet och processer känner vi väl, säger Mia Thelin.

Vad är nyttan för ett företag att anlita en professionell coach?

 – Värdet för ett företag att anlita en professionell coach är bland annat att coachen är frikopplad från arbetsplatsens strukturer, normer och föreställningar, vilket ger möjlighet för chefer och medarbetare att kunna reflektera fritt kring sina utmaningar och möjligheter. Detta leder till resultat som tryggare ledare, bättre samarbeten, ökad effektivitet och välmående, säger Patrik.

– Min erfarenhet är att de flesta chefer eller medarbetare intalar sig att man ska klara allt själv och jobbar utifrån den premissen. Men när man tar hjälp eller stöd tar man sig vidare så otroligt mycket snabbare. Det värdet är det som gör stor skillnad.

"Så häftigt"

Mia och Patrik berättar de att de också såg potentialen i metoderna när de gick sina utbildningar.

Man kan inte vara professionell coach och chef för en medarbetare samtidigt. I ett chefsuppdrag har du många stolar att sitta på, säger Patrik.

– Som chef har du en vilja och ett ansvar för personen som sitter framför dig, men när man enbart jobbar med professionell coachning är det precis de delarna man kopplar bort från sig själv – dina egna värderingar och dina egna åsikter. Det handlar bara om människan framför dig och den personens vilja kring vad och hur den vill göra, säger Mia Thelin.

Det är vanligt att chefer och ledare använder sig av verktyg för att skapa ett coachande förhållningssätt till sina medarbetare. Det är både effektivt och oftast på rätt nivå i arbetet. Men professionell coachning går djupare än så menar de.

– Men att få jobba helt och fullt i professionen är så häftigt – att ge det lyssnandet till en människa man möter, och att allt jag bryr mig om nu är bara du och vad du vill. Vad jag tycker och tänker om det finns inte ens i rummet vid det tillfället. Hur ofta blir vi lyssnade på på det sättet?

Sjukdomen en erfarenhet

Under sin tid på Astrid Lindgrens Värld utvecklade Mia och Patrik en djup vänskap. De beskriver sig som både värderingsstarka och värderingslika – både som människor och hur de vill vara som chefer.

– Det har gjort att vi har varit till stor hjälp för varandra som vänner, men också individuellt i våra chefsuppdrag, menar Mia.

Mia berättar att hon under många års tid har vetat om att den dagen skulle komma då hon driver eget inom coachning. Det är något hon drömt om länge.

– Samtidigt har jag haft ett jobb, en arbetsplats och arbetskamrater som jag har trivts superbra med, så det var inte alls självklart att lämna. Men nu gjorde måendebiten att jag behövde en större förändring i mitt liv, berättar hon, och i september 2022 slutade hon sin tjänst på ALV.

Både Mia och Patrik har erfarenhet av att vara sjukskrivna relaterat till stress under längre perioder.

– Det kanske låter konstigt, men det är väldigt värdefullt för oss att ha det i bagaget. Vi har lärt oss massor, inte minst om oss själva, och som vi har nytta av när vi möter andra människor. Uttrycket ”man kan inte ta andra längre än man själv har kommit” stämmer så väl, säger Mia.

– Vi har tagit mycket hjälp av varandra och står varandra nära i de här frågorna, så helt plötsligt var det som att tillfället bara kom. Att vi behövde något nytt synkade bra, då blev det så självklart att vi skulle starta det här, säger Patrik.

"Kul men jätteläskigt"

Den 30 januari registrerade Mia och Patrik bolaget Coachbruket AB, men det var först för ett par veckor sedan som de lanserade det ”på riktigt”. Kunder har man dock haft en tid, men då jobbade man på frilansbasis. Just nu är företaget helt mobilt, men målsättningen är att på sikt skaffa sig en fast lokal i Vimmerby.

– Vi skapar nu något som vi tidigare verkligen har haft behov av själva. Kärnan i att anlita en coach är att inte behöva söka svaret själv och inte behöva processleda själv, utan i stället få vara en del av det. Nyttan och värdet i att stanna upp tillsammans med någon som man inte har en arbetsrelation med är stor, säger Mia.

– Vi vill att professionell coachning ska bli en naturlig del av både våra privata liv och våra arbetsliv. I dag tar man oftast hjälp när det är akut, men om man har det hela tiden kan man undvika topparna och de akuta situationerna för att skapa bättre balans på alla plan, menar Patrik.

Hur känns det att äntligen vara i gång med bolaget?

– Det känns rätt och kul på alla sätt, men samtidigt jätteläskigt. Det är lite som att kasta sig ut, men vi har stor tillit till oss själva och det vi ska göra. Det känns läskigt just för att vi inte vet till hundra procent samt att vi kommer från positioner där vi är vana vid att ha total kontroll. Så är det inte riktigt nu, säger Patrik Svedberg.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt