Annons:

Fredrik Lindwall (C).

Centerpartiet beslutade om att driva LOV inom barn-och ungdomspsykiatrin

En motion om att Införa LOV (Lagen Om Valfrihet) inom barn-och ungdomspsykiatrin hade lämnats in till Centerstämman som genomfördes i helgen. Motionen hade beretts av en kommitté som avslog motionen men en majoritet av ledamöterna ville annat, bland annat Fredrik Lindwall från Västervik.

Annons:

Fredrik Lindwall från Västervik, talde om vikten att LOV skulle införas inom barn-och ungdomspsykiatrin ska införas, när Centerstämman gick in på sin fjärde dag och frågor rörande Vård och omsorg, välfärd och sociala frågor diskuterades.

- Att inför Lagen Om Valfrihet (LOV) inom barn och ungdomspsykiatrin skulle vara ett viktigt steg mot att få en vård och omsorg av hög kvalité i hela landet, det är våra unga värda. Köerna är alldeles för långa och det är stora skillnader över landet, tillgången till snabb psykiatri-vård får inte vara avhängt vart i landet man har tur att bo, säger Fredrik Lindwall

Inför Centerstämman hade en motion lämnats in om att Centerpartiet verkar för att valfrihet enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) införas inom barn- och ungdomspsykiatrin i samtliga regioner. Inför stämman så hade förslaget beretts av en kommitté som föreslår stämman att avslå motionen och Fredrik Lindwall argumenterade för att bifalla motionen.

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt