Annons:

Moderaternas lösning på energikrisen – ska satsa på kärnkraften

Marie Nicholson, Pär-Gustav Johansson, Malin Sjölander och Niklas Gustavsson hade under onsdagen en pressträff om bland annat energikrisen. Foto: Sara Åstrand

Moderaternas lösning på energikrisen – ska satsa på kärnkraften

För att hantera energikrisen har Moderaterna lagt fram förslag för att få en mer stabil elproduktion. Den långsiktiga planen är kärnkraft och den kortsiktiga är att ta bort skatten på kraftvärme. Under onsdagseftermiddagen utvecklade de sina förslag under en pressträff.  

Annons:

Moderaterna i Region Kalmar län hade under onsdagseftermiddagen en pressträff om att ”Kärnkraften är en viktig förutsättning för industrin klimatomställning”. Närvarande var Malin Sjölander som är förbundsordförande och vice ordförande i regionstyrelsen, Pär-Gustav Johansson som är vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Niklas Gustavsson som är ordförande miljö- och bygg och kommunkandidat och Marie Nicholson som är riksdagskandidat. 

Stabil elproduktion

Tidigare under dagen var det på Semax i Storebro, som har väldigt stor utvecklingspotential, men står även för en del svårigheter. 

– Många industrier idag har en oro inför elbristen och det blir ett klimathot i sig. Vi måste se till att det finns en trygg och stabil elproduktion, säger Marie Nicholson.  

Handlingsprogrammet diskuterar bland annat förutsättningar för att få nya företag att växa och ökad tillväxt. 

– Hittills har Kalmar län historiskt sätt varit med lite sämre tillväxt än övriga Sverige, sämre infrastruktur och lägre utbildningsnivå, säger Pär-Gustav Johansson. 

Samarbete mellan nivåerna

På nationell nivå vill Moderaterna bilda regering med Kristdemokraterna efter valet. På regional nivå vill de även att Liberalerna ska vara med i det styret. Om de vinner majoritet är det första gången som regeringen är överens om att vilja satsa på kärnkraft.

Malin Sjöland och Pär-Gustav Johansson har sedan maj gjort en turné i regionen om deras handlingsprogram inför det kommande valet. 

– I år har vi varit noga med att försöka arbeta tillsammans med alla tre politiknivåerna (riks-, regional- och kommunnivå), så att det inte ska bli ett glapp. Det är ett unikt sätt att tänka i vårt parti. Handlingsprogrammet har arbetats med under hela mandatperioden, säger Malin Sjöland. 

Satsa på kärnkraften

Energikrisen är ett faktum just nu och det är väsentligt med en stabil eltillgång för företagen. Moderaterna vill tillsätta en energikonvention som gör ett helhetsgrepp om den situationen.

På lång sikt vill de bygga ut kärnkraften för att den producerar fossilfri el som kan användas dygnet runt och det skulle dra ner kostnaderna på elen. Det kommer däremot ta lång tid att göra.  

På kort sikt vill de ta bort skatten på kraftvärme, som är en planerbar energikälla. Det ska skapa stabilitet i elverken. Vattenkraftverken som finns ska inte behöva pröva om sina tillstånd just nu eftersom de då riskerar att läggas ner.  

För privatpersoner vill man införa ett kostnadstak på elräkningarna för att lindra pristopparna. 

Minska svarstiden hos 1777

Andra frågor som är viktiga för Moderaterna inför valet är sjukvården och infrastrukturen. 

En punkt som de ska jobba extra med är att minska svarstiden på samtal till 1177 genom att få fler frivilliga att ställa upp på att svara samtal i kristider. De vill även införa möjlighet att chatta med 177. Det kommer då att minska belastningen på akutmottagningarna, om människor direkt får svar på deras frågor istället för att behöva åka till sjukhuset. 

De vill underlätta ambulansverksamheten genom att sätta in fler bedömningsbilar och satsa på en ambulanshelikopter. De vill att det ska finnas en digital hälsocentral, samt att det ska finnas fler privata hälsocentraler. 

– Personalfrågan är även en fråga som vi kommer jobba mycket med. Vi vill titta på lönetillägg och titta över grundbemanningen, säger Malin Sjölander.  

Upprustning av befintliga vägar

Moderaterna vill satsa mer på befintliga vägar och järnvägar istället för att lägga de pengarna på höghastighetståg mellan storstäder. 

– Järnvägarna är i stort behov av upprustning och elektrifiering, mötesstationer och säkra järnvägsövergångar, säger Pär-Gustav Johansson. 

– Vi vill även ha ett tågstopp i Gullringen, tillägger Niklas Gustavsson. 

Måste ha stöd från SD

Som opinionsläget ser ut just nu – och sett ut under lång tid – kommer en borgerlig regering förmodligen behöva stöd från Sverigedemokraterna för att få igenom sin budget och en statsministeromröstning. 

– Det finns en del punkter som vi har presenterat där vi är överens, men i första hand tittar på att bilda regering med Kristdemokraterna, menar Marie Nicholson. 

Annons:

Sara Åstrand

saraaastrand@gmail.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt