Annons:

Marcus Fridlund (S) ställer frågor till Andreas Billtorp (M) har varit sanningsenlig när majoriteten ger förslag om omfattande nedmontering av kommunens skolor.

"Majoriteten vill skära ner kraftigt på skolan – har ni varit sanningsenliga?"

Förra veckan fick Barn-och Utbildningsnämnden (BUN) i uppdrag att minska sina fasta kostnader. Det gällde nedläggning av förskolor på landsbygden, avveckling av pedagogisk omsorg, avveckling av Nattis, minska öppettider på fritidshem, fler skolor på landsbygden ska läggas ned och minst en F-6 skola ska läggas ned i Västervik.
Marcus Fridlund (S) undrar om majoriteten varit sanningsenlig när de tidigare sagt att inga besparingar ska drabba skolan.

Annons:

Den 18 januari presenterade presidiet i BUN ett förslag från majoriteten, M, KD, L och W om hur de fasta kostnaderna för nämnder och styrelser ska minska.

Marcus Fridlund (S) skriver i en interpellation till BUN:s ordförande Andreas Billtorp (M), där han menar att det är en helomvändning från majoriteten som tidigare lovat att ingen nedskärning ska drabba skolan.

– Majoriteten har tidigare sagt att 20 miljoner kronor ska spara inom den kommunala verksamheten. Samtidigt utlovas att besparingar inte skulle drabba BUN. Det omdiskuterade 1procent målet gällande effektiviseringar i verksamheterna skulle också tas bort, lovade majoriteten. Därför blev jag väldigt förvånad när tjänstepersoner inom BUN redogör för ett uppdrag om hur nämnder och styrelser ska ta fram förslag om förändringar som kan minska de fasta kostnaderna, skriver Marcus Fridlund.

Förslag: Omfattande nedläggningar av skolor

Enligt majoriteten handlar det om nedläggning av flera förskolor på landsbygden, avveckling av den pedagogiska omsorgen, avveckling av Nattis. För grundskolan handlar det om minskade öppettider på fritidshem, fler skolor på landsbygden ska läggas ned och minst en F-6 skola i Västervik ska försvinna.

- Jag anser inte att detta ärende ska tas upp på BUN:s nästa sammanträde den 7 februari. Beslut av den digniteten förtjänar en ordentlig föredragning och information för nämndens ledamöter samt fackförbund innan man kan fatta ett eventuellt beslut, skriver Marcus Fridlund.

Med anledning av majoritetens förslag ställer Marcus Fridlund två frågor till Andreas Billtorp.

- Tycker du Andreas att du varit sanningsenlig i hanteringen av ovannämnda uppdrag mot medarbetare och medborgare?

- Hur kommer det sig att ni valt att hantera den stora fråga på detta sätt, utan bred förankring och diskussion, skriver Marcus Fridlund.

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvastervik.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt