Annons:

Oppositionen vill ha besked om stängd enhet i Västervik:

Den palliativa enheten är inte permanent nedlagd, menar regionrådet Mattias Adolfsson (S). Foto: Arkivbild

Oppositionen vill ha besked om stängd enhet i Västervik: "Tufft läge"

Har enheten för palliativ vård stängts permanent i Västervik? Det undrar M och KD i oppositionen.
– Klart oppositionen försöker göra det här till en politisk fråga. Vi lägger inte ned verksamheten. Så fort det går ska den öppna igen, säger Mattias Adolfsson (S), regionråd.

Annons:

Hösten 2022 stängdes den palliativa avdelningen på Västerviks sjukhus. Beskedet var att stängningen, precis som med röntgenmottagningen i Vimmerby, endast var tillfällig.

När man fick tag i personal igen skulle verksamheten öppna. 

Men det har dröjt och avdelningen för vård i livets slutskede är fortfarande inte igång.

– När enheten stängde i höstas sades det vara tillfälligt, i väntan på att ny personal skulle rekryteras. Det var beskedet som Socialdemokraterna gav i valrörelsen. Nu får vi besked via medarbetare i media att enheten stängts permanent. Man försökte lägga ned enheten helt i det fördolda. Majoriteten försöker smita undan sitt politiska ansvar, det är beklämmande, säger Malin Sjölander, regionråd för Moderaterna.

Hon hänvisar till ett öppet brev, undertecknat av flera sjuksköterskor i Västervik, som publicerades i Västerviks-Tidningen i slutet av januari. 

– Lagen är tydlig; sjukvården ska vara jämlik oavsett var patienterna bor. När majoriteten nu lagt ner enheten finns inga palliativa vårdplatser i norra länsdelen. Vi vill liksom sjuksköterskorna veta vem som i strid mot fullmäktiges beslut lagt ned enheten samt vilka åtgärder majoriteten vidtagit för patienterna i norra länsdelen ska få den sjukvård de har rätt till, säger Jimmy Loord, regionråd för Kristdemokraterna.

Ingen fara för patientsäkerheten

M och KD har lämnat in en interpellation till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) med anledning av "hur nedläggningen gått till", skriver man.

Regionrådet Mattias Adolfsson (S) håller inte med om beskrivningen.

– Från politikens sida har vi sagt att vi vill ha en palliativ enhet på Västerviks sjukhus. Inga ställningstaganden är permanenta. Läget är som det är nu i avvaktan på en lösning på bemanningssituationen. Det handlar om att hitta rätt kompetens för att bemanna den här typen av verksamhet. Det är ett tufft läge att rekrytera medarbetare till specifika verksamheter, säger Mattias Adolfsson till vår tidning.

Det är ingen fara för patientsäkerheten, menar han.

– Det är viktigt att säga att medarbetarna är vana vid att hantera palliativa ärenden och att man gör det på respektive vårdavdelning. Man har bred och lång erfarenhet av att jobba med palliativa patienter och vi håller också på att utveckla arbetet kring att jobba med palliativa patienter hemma. Men så fort det går ska vi öppna igen.

Oppositionen försöker gära det här till en politisk fråga, anser Mattias Adolfsson.

– Man försöker säga att vi lägger ned verksamheten. Så är det inte. Det är problem att rekrytera.

Hur långt från en lösning är man?

– Det går inte att säga i dagsläget.

Kan det bli en permanent stängning?

– Jag ser inte det framför mig. Vi försöker så fort det är möjligt lösa frågan med bemanningen. Det är något vi verkligen strävar efter politiskt.

Kan du ge något löfte?

– Nej, vi måste hitta rätt kompetens för att kunna bemanna enheten. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt